Knauf DRYSTAR - Konstrukce do vlhkých a mokrých místností

drystar_na_web

Stáhnout

Leták Drystar
 
Řešení pro vlhké a mokré místnosti PDF
K752 Knauf Drystar Board PDF
K463 Knauf Drystar-Filler PDF

Drystar - maximální odolnost vůči vlhkosti

Voda, vzduch, oheň - to jsou živly, které nás obklopují, a se kterými nás život konfrontuje každý den. Obklopují tedy nejen nás, ale i stavby, ve kterých žijeme, pracujeme a bavíme se. Proto je nutné vytvářet takové stavební konstrukce a systémy, které těmto živlům co nejvíce a dlouhodobě budou odolávat.

Systémové řešení Knauf Drystar je vytvořeno právě do prostorů, kde převládá vzdušná vlhkost nebo tam, kde jsou svislé a vodorovné konstrukce namáhané odstřikující vodou - bazény wellness center, hromadné sprchy, restaurační provozy, kuchyně, nemocnice, školy apod. Konstrukce opláštěné deskami Knauf Drystar Board mají také dobrou odolnost při požáru. Jedná se o deska se zvýšenou požární odolností s reakcí na oheň A2 (nehořlavá) dle normy ČSN EN 13501-1+A1. Knauf Drystar Board je speciální sádrová deska značená dle normy ČSN EN 15283-1 janko GM-FH1IR a používá se k opláštění všech typů konstrukcí v systému Knauf Drystar. Tvoří ji hydrofobizované sádrové jádro se sníženou absorpcí vody H1 (nižší než 3%). Sádrové jádro je obaleno ve skelné tkanině, která zajišťuje vysokou odolnost proti vlhkosti a plísním. Lze říci, že Knuaf Drystar Board je k plísním zcela netečná. Vzhledem k absenci jakýchkoli organických příměsí má deska Drystar Board velice nízké bobtnání a smršťování při změnách klimatických podmínek. Z výše uvedených základních vlastností vyplývá, že Knauf Drystar board je dalším produktem do rodiny stavebních materiálů určených do vlhkých nebo mokrých prostor. jedná se o zlatou střední cestu při rozhodování mezi použitím desek Knauf Green nebo Knauf Aquapanel.
Knauf drystar se skládá z několika komponent, které vzájemně tvoří kvalitní a celistvý konstrukční systém. S deskou pro opláštění jsme vás již seznámil. velmi důležitou součástí systému jsou ocelové tenkostěnné profily. Na rozdíl od profilů pro konstrukce do "sychých" prostorů jsou opatřeny ochranou proti korozi pro stupeň korozní agresivity C3 (střední) a C5 (velmi vysoká). Stupně korozní agresivity uvádí norma ČSN EN 12944 a vždy je určuje projektant. Takové profily s ochranou proti korozi je vhodné požívat v místnostech, kde vlhkost dlouhodobě překračuje 75% a vznikajíé korozivní nečistoty. Ochranou proti korozi jsou opatřeny jak stěnové profily (UW, CW. UA), tak profily pro podhledy (CD, UD, UA). včetně zavěšovaných prvků a příslušenství. Ochranou proti korozi jsou opatřeny také připevňovací prvky, zejména šrouby pro upevnění opláštění.
Samostatnou kapitolou je speciální tmelicí hmota Knauf Drystar-Filler. Tento materiál spojuje přednosti práškových tmelicích materiálů s tmely pastózními. Jedná se tedy o stavební hmotu dodávanou na stavbu v pytlích v práškovém skupenství. Po rozmíchání s vodou se vytvoří tmel pastovité konzistence, který se dá v uzavřené nádobě uchovávat zhruba jeden týden a poté ho lze úspěšně dále použít pro tmelení opláštění deskami knauf Drystar Board. S tmelem Drystar-Filler je možné dosáhnout velmi estetických povrchů a to v kvalitě Q1 - Q4.
Vzhedem k tomu, že se jedná o stavební materiál na bázi sádry, zpracovává se stejně jako sádrokartonové desky, není tedy při montáži potřeba speciálního nářadí. Desky je možné ohýbat až do poloměru 2750 mm a lze vytvářet i frézované segmenty.
Knauf drystar je systémem suché výstavby, který nastavuje nový standard pro prostory, jež jsou trvale zatížené vzdušnou vlhkostí a částečně i odstřikující vodou a přinášejí velice kvalitní a dlouhodobě funkční řešení do našich moderních a stále dokonalejších staveb.

 

Související stránky