Knauf 30 let od svého založení

Rok 2021 byl poznamenán celou řadou událostí. Na začátku roku, prakticky uprostřed pandemie, bylo největší snahou vypořádat se co nejlépe s krizovou situací, což se i díky zkušenostem získaných v roce 2020 podařilo, aniž by se musela třeba jen na den zavřít výroba v některém z výrobních závodů. Díky tomu se dodávky materiálů realizovaly podle plánu. Ústupem pandemie se na jaře objevil ale jiný fenomén, který ovlivnil zásadním způsobem stavební výrobu v České republice, a tím je nedostatek materiálu na trhu a bezprecedentní nárůst cen surovin a materiálů. Tomuto jevu se firma Knauf musela přizpůsobit, byť její snahou bylo s velkým úsilím minimalizovat přímý dopad na zákazníky. Naštěstí k velkým výkyvům z pohledu zpoždění dodávek nedošlo, a i ty nejsložitější stavby pokračují dál.

V roce 2021 Knauf Praha slaví výročí 30 let od svého založení. Za tu dobu se stavebnictví změnilo. Všechny technologie i materiály se dnes podřizují rychlosti a jednoduchosti stavby s cílem maximálně eliminovat výskyt chyb a zachovat plynulost stavebního procesu. Knauf se tomuto trendu přizpůsobuje, respektive snaží se být tím aktivním hráčem na trhu, protože význam suché výstavby každým rokem roste. Za zmínku stojí zejména problematika stavební i prostorové akustiky a samozřejmě požární bezpečnost. Akustický i požární katalog Knauf se v tomto ohledu stal pro mnohé projektanty významným a vyhledávaným pomocníkem. Novinky, se kterými Knauf každý rok přichází, tuto snahu jen potvrzují.

Připomeňme několik okamžiků z historie firmy Knauf Praha. V roce 1991 po založení firmy se prodalo na českém trhu pouhých 40 tisíc m2 sádrokartonových desek, ale o rok později již desetkrát tolik. V roce 1993 Knauf kupuje a rozbíhá maltárnu v Praze Kbely. V roce 1994 byla zahájena výroba sádrokartonových desek v závodě Počerady, který byl vůbec prvním svého druhu v celé východní Evropě. V roce 1999 bylo v závodě Počerady vyrobeno 50 milionů m2 sádrokartonových desek. V roce 2005 se rozběhla výroba sádrových omítek v Praze ve Kbelích. V letošním roce se produkce sádrokartonových desek dotkne hranice téměř 400 milionů m2 desek. Z tohoto počtu zhruba 60 % mířilo na český trh a zbytek tvořil export zejména do Německa, Švýcarska a na Slovensko.

Mezi nejvýznamnější produkty, postupně zaváděné na trh, patří řada akustických desek pro zvukovou ochranu: od špičkové desky SILENTBOARD přes multifunkční DIAMANT, a novinku roku 2021 BLUE AKUSTIK, až po RED Piano. V oblasti prostorové akustiky bodují akustické děrované desky CLEANEO. Úspěšnými stálicemi na trhu v oblasti protipožární ochrany jsou protipožární deska FIREBOARD a protipožární omítka Vermiplaster, které v loňském roce doplnil sortiment protipožárních ucpávek.

Tisková zpráva ke stažení