Moderní dřevostavby

Dřevostavby

Dřevostavby a suchá výstavba tvoří v současnosti významnou část stavebního trhu. Držíme krok s inovacemi a jako světový lídr ve stavebnictví, přinášíme ideální řešení pro kvalitní dřevostavby s vysoko hodnocenými energetickými standardy.

Dřevostavby se systémy Knauf

Dřevostavby oživují tradiční i moderní architekturu. Chcete-li, aby se váš projekt naplno rozvinul, využijte naše systémová řešení, která dosahují perfektních vlastností v oblasti statiky, ochrany před teplem, požární ochrany, ochrany proti vlhkosti a akustiky. Snažíme se  neustále přicházet s inovativními produkty, které posouvají hranice stavebního průmyslu. Náš tým o oblasti sádrokartonu, omítek, izolací a podlah je připraven vám poskytnout individuální řešení, které perfektně odpovídá vašim potřebám.
 

Typová řešení konstukcí

cutout_4057_standard_teaser_1

Konstrukce vnějších nosných stěn

Základním konstrukčním prvkem dřevostavby jsou nosné stěny, které zajišťují stabilitu, odolnost proti klimatickým vlivům a plní funkci akustického i požárního předělu mezi vnitřním a vnějším prostředím. Každou tuto základní stěnu lze přizpůsobit požadavkům konečného uživatele například provedením instalačních předstěn a dalšími úpravami, které zajistí dlouhodobou funkčnost celého objektu. Každou konstrukci lze poměrně jednoduše upravit a splnit celou paletu požadavků, která je u dřevostaveb stejně tak dosažitelná jako u objektů stavěných klasickou technologií. Nejjednodušší konstrukci tvoří nosný panel bez instalační dutiny s kontaktním zateplením. Celá stěna je uvažována jako difuzně uzavřená konstrukce s parozábranou za vnitřní pláštící sádrokartonovou deskou a s kontaktním zateplovacím systémem ETICS na sádrovláknité desce Vidiwall vnějšího opláštění.
U meziobjektových stěn řadových staveb je základním požadavkem na stěnu oddělit od sebe objekty jak akusticky, tak požárně. Toho docílíme použitím konstrukce meziobjektové stěny Knauf W 553. 
Jako další nosný prvek, např. pro konstrukci schodiště nebo pro dodatečné vyztužení objektu, se často používá konstrukce vnitřní nosné stěny. Nejenže zajišťuje dostatečnou únosnost, ale také splňuje požadavky na akustické parametry, které se obvykle dosahují montáží jednovrstvého nebo dvouvrstvého opláštění na předsazenou stěnu. Pro dosažení vysoké akustické pohody je důležité použit speciální desky Knauf Diamant, Knauf Silentboard nebo Knauf Diamant X.

Dokumenty ke stažení: W55  Dřevostavby 

Obvodové nosné stěny_1

Obvodové nosné stěny s / bez instalační roviny

Standardní a plně funkční konstrukci tvoří nosný panel s / bez instalační dutiny pro rozvody TUV, elektro atd., s kontaktním zateplením na vnější sádrovláknité desce Knauf Vidiwall. Stěnu lze uvažovat jako difuzně uzavřenou s parozábranou pod instalačním roštem nebo jako difuzně otevřenou konstrukci s parobrzdnou deskou (např. OSB 15 mm s prolepenými a přelepenými spoji) a kontaktním zateplením s minerální izolací na vnější sádrovláknité desce.


Použtí:
Základní varianta nosné dřevěné stěny, která plní základní požadavky stavební techniky. Ekonomicky nejdostupnější konstrukce.

Požární odolnost
REI 45 - 60 minut

Akustika
Rw≤ 55 dB

Parotěsná vrstva
LDS 100

Průřez nosného prvku
Větší z hodnot dle statického výpočtu a dle kriterií v Požárním katalogu Knauf

Izolace v dutině
180 mm např. Knauf Insulation Unifit nebo Mineral Plus HB034
 

Nosné vnitřní stěny2

Nosné vnitřní stěny

Použití

Vnitřní stěny mohou být navrženy tak, aby obklopovaly místnost nebo byly zakončeny volným koncem. V případě patrové dřevostavby, je lze využít jako ztužující stěny pro schodiště. S předsazenou stěnou výrazně zlepšíme akustické vlastnosti stěny a kromě toho, nabízí i bezpečné vedení instalací.

Požární odolnost
REI 30 - 60 minut

Akustika
Rw ≤ 62 dB

Materiály Knauf
Opláštění stěny: sádrovláknitá deska Knauf Vidiwall, sádrokartonová deska Knauf Diamant X,    Instalační rovina: sádrokartonová deska Knauf RED Piano/WHITE/Green. Profily CD a UD profil
Instalační rovina: sádrokartonová deska Knauf RED Piano, přímé/akustické závěsy, CD a UD profily

Průřez nosného prvku
Větší z hodnot dle statického výpočtu a dle kriterií v Požárním katalogu Knauf

Izolace v dutině
180 mm např. Knauf Insulation Akustik Board nebo Akustik Roll

AQUAPANEL Outdoor7

Na rozdíl od kontaktního způsobu zateplení obvodové stěny přináší provětrávaná fasáda Aquapanel hned několik podstatných výhod. Z hlediska tepelné techniky přináší nejvyšší funkční bezpečnost pro odvod vlhkosti z konstrukce, zajišťuje velmi dlouhý fázový posun teplot, čímž brání přehřívání objektu v letním období a zároveň umožňuje nést i bezesparý obklad do plošné hmotnosti 40 kg/m2. Z hlediska akustiky rovněž přináší lepší hodnoty vzduchové neprůzvučnosti oproti kontaktním systémům. Kromě jiného je to funkčně nejbezpečnější provedení odizolování soklové části objektu, protože cementová deska Aquapanel nepodléhá objemovým změnám ani působení rozmrazovacích solí a mrazových cyklů. Dilatační úsek u takovéto provětrávané fasády je 15 m.

 

otevrena_s_bezesparou_fasadou

Dřevěná konstrukce s provětrávanou fasádou

Použití
Speciální difuzně otevřená skladba nosné dřevěné stěny pro extrémní klimatické podmínky a mechanicky zatížené fasády. Nabízí širokou paletu povrchových úprav od běžného omítkového souvrství až po obklad do 40 kg/m2.

Požární odolnost
REI 30 - 60 minut
 

Akustika
Rw≤ 62 dB

Parotěsná vrstva
LDS 2 Silk

Průřez nosného prvku
Větší z hodnot dle statického výpočtu a dle kriterií v Požárním katalogu Knauf.

Izolace v dutině
180 mm např. Knauf Insulation Uniflit nebo Mineral Plus HB034

 

obklad_soklove_casti

Obklad soklové části fasády Aquapanelem

Použití
Zajištění dlouhodobé funkčnosti soklové části objektu. Vysoce odolný proti odstřikující vodě.

Požární odolnost
Bez požadavku

Akustika
Bez požadavku

Materiály Knauf
Vnější omítkový systém: penetrační akrylátový nátěr Knauf, Aquapanel Klebe- und Armiermörtel,
Výztužná síť:  Aquapanel, Aquapanel Fugenspachtel + Fugenband
Opláštění stěny: Knauf Aquapanel

Průřez nosného prvku
Hliníková nebo ocelová konstrukce

Izolace v dutině
Minerální vlna

Jednou ze základních úloh pro dřevostavbu je vyřešení otázek utlumení kročejového hluku v rámci stropní konstrukce. Zatímco dřívější pokusy se zbytečným přitěžováním stropní konstrukce na straně podlahy vedly ke zvyšování průřezů nosné konstrukce a ke zvětšování konstrukční výšky objektu, lze nyní dosáhnout vynikajících akustických kvalit srovnatelných s betonovými stropními konstrukcemi i při zachování nízké plošné hmotnosti, malé zástavné výšce a subtilních rozměrech vlastní nosné konstrukce. Tajemstvím úspěchu je využití hmotnosti nikoliv na straně podlahy, ale na straně podhledu. Řešením je použití suchých podlah Knauf v kombinaci se zavěšeným nebo ještě lépe samonosným podhledem. Tajemství efektivity samonosného podhledu tkví v tom, že jediný spojovací prvek mezi nosnou částí stropu a podhledu je vzduch, který vede zvuk méně ochotně než jakékoliv zavěšení.

Dokumenty ke stažení: D15  F12  Montážní návod F146

Dřevěné stropy

Dřevěné stropy

Použití
Pro dosažení výborných akustickcýh vlastností je možné použít suché podlahy a zavěšeného nebo samonosného podhledu. 

Požární odolnost
REI 15 - 60

Akustika
Hladina kročejového hluku: Lw≤ 55 dB a méně
Vzduchová neprůzvučnost: Rw≤ 52 dB a více

Materiály Knauf
Plovoucí vrstva na nosném záklopu: Knauf Brio WF/Knauf F146 na suchém podsypu Liapor
Podhledová konstrukce: zavěšený nebo samonosný podhled Knauf s deskami Knauf RED/Knauf Diamant/Knauf Silentboard, Knauf Blue Akustik

Izolace v dutině
160 mm izolace, např. Knauf Insulation Naturoll

Nejjednodušší bývá vždy nejlepší, a tak jako nenosné akustické a prostor dělící konstrukce je nejvhodnější použít již léty prověřený systém montovaných sádrokartonových příček na ocelových CW profilech, který kromě vynikajících akustických a požárně ochranných funkcí nabízí bezproblémové vedení všech instalací a zároveň umožňuje i zavěšení kuchyňské linky, umyvadla či zavěšeného WC.

Dokumenty ke stažení: W11  W62

ID_880547_W112_Diamant

Vnitřní příčky

Použití
Jednoduché dělení prostoru bez zásahů do nosné konstrukce objektu. Lehká a jednoduchá suchá montáž, která zároveň unese běžné zatížení a nabízí výborné akustické parametry.

Požární odolnost
EI 15 - 180

Akustika
Vzduchová neprůzvučnost: od Rw = 43 až po Rw = 73 dB

Materiály Knauf
Příčky na ocelových CW profilech Knauf s jednoduchou nebo dvojitou podkonstrukcí a jednovrstvým nebo vícevrstvým opláštěním.

Izolace v dutině
Podle tloušťky použitého profilu (např. Knauf Insulation Akustik Board nebo Akustik Roll)

Související stránky