Trámové dřevěné stropy

D15 Dřevěné stropy (D15.cz)

Sádrokartonové podhledy na nových i starých dřevěných trámových stropech

Řešení pro vylepšení kroječové neprůzvučnosti starých i nových dřevěných trámových stropů sádrokartonovými podhledy. Použití: požární odolnost, zlepšení kročejového útlumu

Systémy

D 150.cz Dřevěný strop s přímým opláštěním

3D_D150_de_Pers_mLH

Řešení pro přímé opláštění dřevěných stropů

Použije se tam, kde je potřeba mít co nejmenší svěšení podhledu. Máme i řešení v tomto systému pro zlepšení akustických parametrů.

D 151.cz Dřevěný strop s podhledem s dřevěnou podkonstrukcí

3D_D151_de_Pers_mBS

Řešení pro zavěšené podhledy na dřevěné podkonstrukci

Zavěšené podhledy s jednoduchou nebo dvouvrstvou spodní konstrukcí.

D 152.cz Dřevěný strop s podhledem s kovovou podkonstrukcí

3D_D152_de_Pers_mBS

Řešení pro zavěšené podhledy na kovové podkonstrukci

Zavěšené podhledy s jednoduchou nebo dvouvrstvou spodní konstrukcí.

D 153.cz Dřevěný strop s podhledem s pružným profilem

3D_D153_de_Pers_mBS

Řešení pro podhledy na pružných profilech Federschiene nebo Hutprofilech

Pomocí pružných profilů Federschiene je možné vyrovnat podklad před montáží sádrokartnových desek.

Detaily

Ke stažení

Detail Název Datum vydání Typ  
D15.cz Dřevěné stropy 01/2024 technický list
  ZESILTE TICHO! Akustický komfort Knauf 08/2018 prospekt PDF