Tiše a hladce v ČNB

Česká národní banka

Slavnostní otevření Návštěvnického centra ČNB proběhlo 19. května  2022 za přítomnosti mnoha významných hostů, jimž ovšem dominoval nádherný zvuk houslí Jaroslava Svěceného. A poctou pro akustiky bylo, že jsme měli pocit, jako bychom byli v koncertním sále. Dodejme jen, že Návštěvnické centrum, umístěné v původní bankovní hale ústředí ČNB, je od 21. května 2022 otevřené pro širokou veřžejnost. Buďte si jisti, že z jeho pojetí zaplesá srdce nejen ekonoma. 

Hladký, bezesparý a přitom skutečně akusticky pohltivý podhled. Tento výsledek našeho umu, byl použitý v ČNB v Praze. Podhled s předlouhým názvem Cleaneo Acoustic Wallpaper System měl nahradit hladké stropy haly, ale zároveň výrazně zlepšit akustické vlastnosti. 

Samotný Cleaneo Acoustic Wallpaper System se skládá ze speciální akustické děrované desky,  na niž se jako součást systému lepí speciální několikavrstvá, pro vzduch nepropustná a neprůhledná bezepsará tapeta, která vytváří perfektní bezesparý a přitom vysoce pohltivý hladký podhled se součinitelem pohltivosti = 0,85 (tedy pohltí 85 % dopadající akustické energie.) Předpokladem je rovný a pečlivě vytmelený a přebroušený podklad z výše zmiňovaných speciálních akustických desek Cleaneo. Určitě zde nestačí standardní kvalita z běžných děrovaných desek. 
Nakonec o tom by mohli vyprávě pracovnícií firmy PBK - Mont v čele s jeho majiítelem panem Piknerem, kterým tímto děkujeme za perfektně odvedenou práci. 
Nároky na kvalitu zpracování zvýšily ještě nádherné mosazné, ale až ke stropu vedoucí osvětlovací výkladce, které v kombinaci se světlem odhalily každou nedokonalost. Díky precizní práci  neníale na stropě vidět jediná spára či nerovnost. Reprezentativní prostory jsou provedeny z akusticky pohltivého děrovaného bezesparého podhledu KNAUF Cleaneo, kde byl obvod místnosti proveden z dalšího speciálního řešení tvářící se jako hladký podhled a to Cleaneo Tape. Jedná se o pásku, která se nalepí po obvodu děrovaného podhledu a vytvoří tak jednoduše neděrovaný okraj, který celý podhled vizuálně zklidní. 
Slavnostní otevření Návštěvnického centra ČNB proběhlo 19. května 2022 za přítomnosti mnoha významných hostů, jimž ovšem domminoval nádherný zvuk houslí Jaroslava Svěceného. Poctou pro akustiky bylo, že jsme měli pocit stejný jako z koncertního sálu.

Dodejme, že Návštěvnické centrum, umístěné v původní bankovní  hale ústředí ČNB, je od 21. května 2022 otevřené pro širokou veřejnost. Zde se navštěvníci srozumitelnou, interaktivní a zábavnou formou dozvědí o fungování centrální banky a  její roli v ekonomice a osvojí si základní principy finanční a ekonomické gramotnosti. Součástí je i původní expozice věnovaná historii peněz a měnového vývoje. Centrum najdete velice snadno. Budova ústředí ČNB sídlí hned naproti gotické Prašné bráně v centru Prahy. 
 

Investror: Česká národní banka

Generální projektant: INTAR, a.s.
                                                   
Zpracovatel suché výstavby: PBK Mont, s.r.o.
                                                           

ČNB

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1


Najít trasu

Související stránky