Krása, kterou nevidíte

Bořislavka Centrum

Celé Bořislavka Centrum už mohou Pražané obdivovat v plné kráse. V této administrativní budově můžete obdivovat technické zajímavosti i díky tomu, že se zde nacházejí obchody a mnohdy nabízí i volně přístupné akce pro širokou veřejnost. Lze si všimnou jednotlivostí, se kterými se stavba musela popasovat zvláště z pohledu suché výstavby. Je to unikátní příklad toho, jak zdánlivě jednoduché a na první pohled krásné detaily mohou být v kontextu požadavků a složitosti stavby náročné na provedení. 

Charakter členitého terénu vyzýval k zajímavé stavbě, která by zkrášlila prostor ve významné části Prahy. Vznikla tak jedinečná a výrazná dominanta Evropské třídy s nepravidelnými tvary - krystaly. BOŘISLAVKA Centrum.

Technické řešení opláštění fasád bylo jedním z mnoha oříšků, se kterými se musela náročná stavba vypořádat. ale podařilo se a čtyři vzájemně se prostupující "skleněné" krystaly, ve kterých se nacházejí kanceláře, retailové jednotky, obchodní prostory a odpovídající počet parkovacíchz míst, v Praze nikde jinde v této podobně nenajdete. Krastalický tvar budov poutá zaslouženou pozornost, ale mnoho zajímavé je také ukryto přímo uvnitř. Estetika a funkčnost zde nesoupeří, ale vzájemně se doplňují. 
Stavba získala v loňském roce ocenění v rámci soutěže Best International Property Awards! 
Nosná konstrukce byla zhotovena ze železobetonového monolitického skeletu ztuženého výtahovými a schodišťovými komunikačními jádry. Krystalický povrch byl vytvořen kombinací rastrové a blokové fasády lichoběžníkových a kosodélníkových tvarů. Naopak výsledný interiér si lze jen těžko představit bez suché výstavby. Jenže i ta se musela vypořádat s mnoha překážkami. Zásadní roli nehrály jen nepravidelné tvary fasády, ale důležitá byla i akustika a požární bezpečnost složité členité budovy. 
Každý ze čtyř nadzemních objektů má  něškolik pater a společně jsou umístěny na jednom podzemním objedktu. V prvním z nich jsou všechna patra propojena obrovskou šachtou v rozměru 6 x 4 metry. Tato šachta byla rozdělena do samostatných dílčích horizontálních šachet. Sem se musely vtěsnat všechny instalace, rozvody, vzduchotechnika apod. 
Jenže v této veliké šachtě, která tvořila jeden požární úúsek, bylo ppotřeba oddělit nulté patro od prvního, aby tak vznikly požární úseky dva. To byl vellmi složitý problém, vzhledem ke stísněnému prostoru. Navíc se přepažením s požadavkem EI 90 muselo odehrát ve výšce 6 m. Nakonce technici naší firmy přišli s odvážřným, ale jediným možným řešením. použili rozpínací protipožární maltu Knauf FPM, která se doslova zakousne do instalací. Malta je bez výstuhy sice samonosná, ale jen v roozměru 2400 x 1200 mm. Protop se musel průřez šachty rozdělit ocelovou konstrukcí. Uprostřed šachty je rovněšž svod dešťové vody, které se muselo utěsnit Knauf protipožární zpěňující páskou. 
Další řešení bylo nutné provést na nosných konstrukcí, na kterých objekty stojí. Takže betonová deska stropu se chránila podhledem typu D112a s jednoduchým rastrem s požární odolností REI 60. Pro rozdělení popžárních úseků pak posloužily až pětimetrové příčky W112, ve kterých se použily desky RED Piano. Ty ovšem musely navíc unést zavšěšené žlaby plné elektroinstalací. Proto se vyztužovaly profily UA. 

Pocit souzkromí a komfort v horních patrech

...... zaručují příčky mezi kancelářemi. Většina z nich byla postavena typu W112 a počet desek - přešvážně Knauf White v konstrukci definoval základní hodnoty vzduchové neprůznučnosti Rw (vodítkem je vždy norma ČSN 730532). Požadavkem byla vzduchová neprůzvočnosti 45, respektive 37 dB. 
Dodržení zmíněné vzduchové neprůzvočnosti, kterou musely příčky splnit požadavek na klasifikaci EI 60. Podrobné řešení těchto detailů napojení sádrokartonových příček Knauf na prosklednou fasádu je poposáno v samostatném článku, který je možné nalézt v on-line magazínu knaufstyl.cz . 

Investror: KKCG Real Estate Group, a.s.

Architektektonické řešení:        Aulík Fišer Architekti 
Zpracovatelé suché výstavby:  Allegro, s.r.o.
                                                     Farrao, s.r.o.
                                                     ML-Tech, s.r.o.

Bořislavka Centrum

Evropská 866/65


Najít trasu

Související stránky