Bez desek Aquapanel by to nešlo

1

Když se na stavebním trhu poprvé objevila cementová deska Knauf AQUAPANEL®, mnoho projektantů zajásalo, protože tato deska přináší do stavebnictví zcela nové možnosti. V zásadě proto, že nabízí nadstandardně přidanou hodnotu v podobě vysoké odolnosti proti vodě a je také odolná vůči nárazu. Desky je možné rovněž ohýbat a realizovat tak rozličně tvarované plochy. Jsou zařazeny do třídy nehořlavosti A1, takže splňují vysoké nároky požární ochrany staveb. Na trhu jsou nabízeny tři varianty této cementové desky jak pro konstrukce ve vnitřních, tak venkovních prostředích. Jednou z desek je Knauf AQUAPANEL® Cement Board Outdoor, která je určena zejména na venkovní konstrukce, nevyjímaje provětrávané fasády. V této souvislosti je nutné zmínit, že její konečná úprava může být různá - od obkladů z kamene a keramiky až po omítky s povrchy v různých stupních hrubosti. A to byl také jeden z důvodů, který vedl firmu Renastav, s. r. o, k použití AQUAPANELU u rekonstrukce fasády Městského úřadu v Mělníku.

Příběh omítky

Z původní budovy okresního hejtmanství stojící na náměstí Míru v Mělníku se v novodobé historii stal úřednický dům Městského úřadu. Stavba se skládá ze čtyř objektů a bylo rozhodnuto, že je zapotřebí objekt zateplit a zrekonstruovat. Přestože se nejedná o památkově chráněnou budovu, nachází se v městské památkové zóně, takže jakékoliv stavební zásahy byly i tak podmíněny složitým jednáním s památkovým úřadem. Nakonec se dospělo k řešení, že novější části objektu budou zatepleny klasickým zateplovacím systémem ETICS, zatímco u starší části bude použita konstrukce provětrávané fasády s cementovými deskami Knauf AQUAPANEL. Velmi specifickým se stal problém s historickou omítkou. Vzorky omítky bylo nutné odvézt do speciální laboratoře v Německu, kde byl učiněn podrobný rozbor této omítky, na jehož základě byla stanovena receptura. Jedna stránka věci bylo vlastní materiálové složení omítky včetně zrnitosti, například použitý kámen opět pochází z původního kamenolomu, a druhá stránka věci byla povrchová struktura, která se ladila jak z hlediska odstínu, tak designu rýh apod. Proces s odladěním vrstev omítky trval půl roku, než se mohlo přistoupit k valstní realizaci.

Volba padla na cementové desky Knauf AQUAPANEL

Specifickou stránkou celé záležitosti byla skutečnost, že nová omítka se na podklad musela klasicky ručně natahovat a její síla byla 2 cm. Takto silná vrstva omítky představuje obrovské zatížení. „To byl hlavní důvod, proč jsme si do konstrukce provětrávané fasády vybrali Aquapanel,“ vysvětlila architektka Petra Zajíčková. Knauf AQUAPANEL Outdoor, materiál, který takové zatížení mohl staticky snést. „Navíc jsme samozřejmě potřebovali bezesparý povrch s dostatečnou adhezí.“ V konstrukci provětrávané fasády nechybí pochopitelně hliníkový nosný rošt s minerální vatou tloušťky 160 mm a 50 mm široká provětrávaná mezera, vlastní systém opláštění deskami AQUAPANEL Outdoor a nová omítka, splňující vysoké nároky památkářů.

Dodejme, že cementové desky Knauf AQUAPANEL Outdoor jsou 12,5 mm silné, 900 mm široké a 2400 mm (2500 mm) dlouhé. Jsou vyrobeny z portlandského cementu s příměsemi kameniva a z obou stran armovány tkaninou ze skelných vláken. Konce desek jsou opatřeny řeznou hranou, přičemž hrany desky jsou zesíleny. Desky jsou podle použití vyráběny ve verzích AQUAPANEL Indoor pro interiérové použití,  AQUAPANEL Floor pro konstrukce plovoucích podlah s vysokým zatížením a AQUAPANEL Outdoor pro venkovní použití. AQUAPANEL není jen o základních deskách, ale o celém systému, včetně spodních konstrukcí s antikorozivní úpravou, zahrnující vždy určité řešení dané situace a problému ve vlhkostně namáhaných prostorách.