Anežský klášter

Sádrokarton KNAUF v Národní galerii

Anežský klášter

Anežský klášter patří k nejvýznamnějším gotickým stavbám a historickým památkám Prahy. Od roku 1978 je celý klášterním komplex národní kulturní památkou. Stavební úpravy v areálu probíhají průběžně již od šedesátých let 20. století.

Začátkem roku 2016 projevil majitel objektu, kterým je Národní galerie, zájem o modernizaci vstupního vestibulu galerie a oslovil firmu Knauf ke spolupráci na rekonstrukci nového podhledu a topného systému, který by více odpovídal současným technickým i estetickým požadavkům. To vše do přesně vymezeného termínu. Celkem jen 20 dní byl prostor na demontáž starého podhledu a topení, a realizaci nového podhledu včetně moderního topného systému.

Společnost Knauf navrhla odpovídající technické řešení podle projektu na vytápění pomocí topných rohoží v podhledu ze speciálních sádrokartonových desek Knauf Theroboard Plus. Záměrem rekonstrukce bylo, vedle modernizace vzhledu, maximální technické vylepšení topného systému a snížení nákladů na vytápění. To vše umožňují moderní sálavé systémy vytápění/chlazení ve spojení s novinkou - deskou Knauf Thermoboard Plus. Tato speciální sádrokartonová deska má ve svém jádře vmíseny částice grafitu, který jako 100% vodič významně vylepšuje tepelnou vodivost desky. Dodává se v tl. 10 mm v hladkém nebo děrovaném provedení. Systém je vhodný i pro alergiky, protože díky sálavému ohřevu a topení nedochází k víření prachu v místnostech.
Na rekonstrukci podhledu byly použity desky Thermoboard Plus a kapilární rohože K.S10 od společnosti HENNLICH, které byly vyrobeny na míru dle požadavků stavby (osvětlení, prostupy atd.). Rohože byly přichyceny k nosným CD profilům pomocí pásek a v mírném prověšení, aby bylo docíleno co největší teplosměnné plochy po zaklopení deskou Thermoboard Plus. Do podhledu byly umístěny dvě malé výměníkové stanice oddělující systém kapilárních rohoží a umožňující měnit teplotní nastavení dle potřeby a požadavků.
V tomto případě byl systém použit pouze pro vytápění vzhledem k tomu, že od investora nebyl požadavek vestibul chladit. Běžně rohože umožňují systém chladit i topit a médiem je běžná voda.
Komfortem pro uživatele nemá tento systém momentálně konkurenci. Uvedená rekonstrukce je příkladem, že je možné citlivým přístupem použít moderní současný materiál, jako je sádrokarton, v historicky velmi cenné kulturní památce.
 

Anežský klášter

Anežská 12, Praha 1 - Staré Město


Najít trasu