Akustiku sportovní haly Polárky vyřešily desky Knauf

Pokud se někdo rozhodne v současné době postavit sportovní halu, musí počítat s konceptem jejího víceúčelového využití, neboť je to jediná možná cesta k zhodnocení investice. Při návrhu projektu nejde tedy jen o samotný sport, ale obvykle je počítáno s dalšími aktivitami, jako jsou například společenské či kulturní akce. Taková stavba má však svá technická specifika, a to nejen z hlediska požární odolnosti, ale také z pohledu akustiky. Její řešení bývá obvykle dosti náročné, protože vymezený prostor musí být schopen dokonale zpracovat velmi široké spektrum zvuků, počínaje ruchy sportovního utkání a konče rozličnými hudebními vystoupeními. Díky možnostem, kterými v současné době disponuje suchá výstavba Knauf, lze tyto požadavky beze zbytku splnit.           

Příkladem je nová víceúčelová sportovní hala Polárka, která vyrostla na místě starého již nevyhovujícího objektu ve Frýdku Místku. Jedná se o projekt haly primárně zaměřené na hokej, ve které však bude možné kromě zimních sportů provozovat nejrůznější míčové hry a samozřejmě také pořádat různé koncerty či jiné kulturní akce. Hala je navržena jako centrální prostor s protilehlými tribunami a ochozem. Kapacita sportoviště je 2000 sedících diváků. Kromě toho byla v objektu umístěna sedmidráhová střelnice s potřebným zázemím, víceúčelový sál pro aerobic, badminton, stolní tenis a další sporty.

DESKY KTERÉ POHLCUJÍ ZVUK A ČISTÍ VZDUCH

Skloubit estetiku, funkčnost i bezpečnost bylo možné díky specializovaným sádrokartonovým konstrukcím firmy Knauf. Na stavbě bylo použito celkem 7700 m2 sádrokartonových desek a 1650 m2 děrovaných desek nesoucích název Knauf Cleaneo. Tyto desky díky své konstrukci (včetně děrování) úspěšně absorbují hluk. A nejen to. Sádrokartonové desky Knauf Cleaneo obsahují navíc speciální složku Zeolit, která rozkládá škodlivé látky katalyticky na vodu a oxid uhličitý. Díky tomu dochází k samovolnému čistění vzduchu po celých 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Čisticí kapacita je prakticky neomezená. Pro čisticí efekt je pouze potřeba počítat minimálně 0,3 m2 děrovaných desek Cleaneo na 1 m3 vzduchu. Za zmínku ještě stojí, že sádrokartonové desky Cleaneo přispívají k regulaci vlhkosti ve vzduchu a pocitu tepla při dotyku.

Většina svislých sádrokartonových konstrukcí byla navržena a realizována v protipožární úpravě odpovídající doporučeným normám a předpisům. Například v 1. NP ve vstupním vestibulu byly použity sádrokartonové příčky tloušťky 150 mm, pro jejichž napojení k proskleným stěnám bylo použito typového detailu, který redukoval tloušťku příček na 60 mm.

 KONSTRUKČNÍ  A AKUSTICKÉ ŘEŠENÍ PODHLEDŮ

Konstrukční řešení podhledů v celém objektu koresponduje s akustickými požadavky vždy daného konkrétního prostoru, ať se již jedná o vstupní vestibul, kanceláře, herní areál či třeba umývárny. Každé prostředí má svá akustická, požární ale i vlhkostní specifika. Vzhledem k tomu, že hala Polárka bude převážně využívána pro hokejová utkání, byla optimální doba dozvuku stanovena podle předpisu pro sportovní haly - až 2,8 s. Frekvenční průběh doby dozvuku ve sportovní hale by měl dle ČSN 730527 probíhat v rozsahu od 250 Hz do 2 kHz. Tyto hodnoty dozvuku jsou vyšší, než požaduje norma pro haly, ve kterých se budou konat hudební produkce. U nich se počítá s dobou dozvuku až 1,9 s  (pro srovnání tělocvična má dobu dozvuku 1,4 s) a sledované zvukové pásmo je zde rozšířeno o kmitočtová pásma 125 Hz až 4 kHz. V prostorách haly i tělocvičny se jedná hlavně o efekt snížení hladiny hluku a dosažení srozumitelnosti při mluveném slovu. Proto byly na konstrukci akustických podhledů v hale použity sádrokartonové děrované desky Knauf Cleaneo, které nabízejí minimální hodnotu váženého činitele zvukové pohltivosti podhledu αw ≥ 0,45 až αw ≥ 0,55. Celkem bylo na stavbu haly Polárka potřeba 1650 m2 těchto děrovaných desek. Konkrétně šlo o děrované desky 12/20/35 R, dále blokové čtvercové děrování B4 12/25 Q a 12/25 Q s bílou tkaninou. V případě tělocvičny byl akustický podhled umístěn pod celoplošným protipožárním sádrokartonovým podhledem jako tzv. „strop pod stropem“. Akustický podhled je zde tvořen třemi podélnými pruhy děrovaného sádrokartonu 12/25 Q šířky 1,2 m. V místech pro občerstvení byly následně navrženy akustické děrované podhledy v šikminách spodní část tribun.

Související stránky