Airport Business Centrum

Knauf Thermoboard na letišti v Ruzyni

Airport Business Centrum

Pro vytvoření energeticky úsporné budovy jsou nutné dva důležité předpoklady. Ten první, řekněme hmatatelnější a viditelnější, je snižování energetických ztrát obálkou budovy, ten druhý, méně viditelný, ale neméně důležitý, je řízení a využití energií nutných pro komfortní provoz budovy. Nástup těchto systémů do praxe je v posledních pěti letech vlivem elektronického systému řízení enormní. Ačkoliv se to na první pohled nezdá, i v tomto případě má kombinace sádry a kartonu nemálo co říci. Použití specializované desky Knauf Thermoboard Plus u rekonstrukce topného a chladicího systému administrativní budovy Airport Business centra na letišti v Ruzyni je toho příkladem.

Na vytápění a především chlazení kancelářských prostor byl v budově Airport Business Centra použit unikátní systém stropního sálavého topení prostřednictvím kapilárních rohoží G-TERM HENNLICH. Obvykle se tyto rohože připevňují na povrch stropu nebo i na stěny směrem dovnitř místnosti, což znamená na beton, respektive na sádrokartonovou desku, a posléze se zakryjí sádrovou omítkou Knauf MP 75, protože tato omítka výborně vede teplo. Zmíněné systémové řešení firem Knauf a HENNLICH nebylo však v případě kanceláří ABC z důvodu požadavku investora možné použít.

Kapilární rohože bylo nutné umístit na novém stropě (podhledu) nad sádrokartonovou desku. Protože klasický sádrokarton působí jako izolant, došlo by tím k razantnímu snížení výkonu topné soustavy, což nebylo samozřejmě možné. Hledalo se proto jiné řešení a výsledkem je použití speciální sádrokartonové desky Knauf Thermoboard Plus. Sádrokartonová deska Knauf Thermoboard Plus má ve svém jádře vmíseny kousky grafitu, který jako 100% vodič vylepšuje významně tepelnou vodivost desky.
Desky Thermoboard Plus mají kromě grafitu i vysokou objemovou hmotnost – 1050 kg/m3, což odpovídá hmotnosti 10,5 kg/m2. Montážní odlišností oproti deskám standardním je vyšší tvrdost při řezání, a tedy nutnost použít šrouby SN (pro děrovanou variantu) a XTN známé z Diamantu pro variantu hladkou. Knauf Thermoboard Plus v děrovaném nebo hladkém provedení má tloušťku pouze 10 mm. Při její aplikaci a montáži kapilárních rohoží je dobré opatřit desku penetrací. Desky musí být provedeny v kvalitě Q1. Skladbu nového stropu tvoří obvyklá konstrukce se sádrokartonovými deskami Knauf Thermoboard Plus. Kapilární rohože jsou přilepeny páskami k CD profilům. Od stropu jsou kapiláry izolovány cca 8cm minerální vatou. Celková výška nového stropu v budově ABC je zhruba 10 cm.
 

Kapilární topné rohože G-TERM, které dodává firma HENNLICH, jsou nejkomfortnějším a pro člověka nejpříjemnějším zdrojem tepla, respektive chladu. Produkují sálavý způsob vytápění i chlazení místností. Principem elektromagnetického záření se od stropní desky (nebo stěny) otepluje (ochlazuje) vše, co je v místnosti. Pouze asi 10 % tepla se šíří konvekcí. Tento systém pracuje v režimu nízkoteplotní topné soustavy (teploty od 30 do 60 °C) nebo v režimu „vysokoteplotní“ chladicí soustavy (teploty nad 15 °C). Kapilární rohože ocení investor především v letních měsících, protože sálavý způsob chlazení je bez nepříjemných teplotních výkyvů a proudění chladného vzduchu, které známe z klasických klimatizací. Určitou nevýhodou je pouze vyšší teplota proudícího média v systému (nad 15 °C), neboť se musí pohybovat nad rosným bodem – aby nedocházelo ke kondenzaci vody. To však samozřejmě hlídá elektronika.

Zmíněná aplikace unikátního topného a chladicího systému je nabízena v kooperaci produktů suché výstavby firmy Knauf (včetně sádrové omítky Knauf MP 75) a kapilárních rohoží firmy HENNLICH ENERGY. Systém je možný použít jak u rodinných domů, tak samozřejmě v obchodních a administrativních centrech, sanatoriích, nemocnicích apod. Díky sálavému ohřevu a topení nedochází k víření prachu, takže je systém velmi vhodný pro alergiky.

V případě administrativních budov, jakou je například uvedená rekonstrukce ABC centra, znamená tento systém dva v jednom (topení/chlazení) pro majitele objektů i úsporu finančních prostředků. Desky Knauf Thermoboard Plus lze je objednat u vybraných prodejců Knauf.

Airport Business Centrum

K Letišti, 161 00 Praha 6


Najít trasu