Lékařský dům Géčko České Budějovice

Příležitost pro systémy Knauf

Knauf v Géčku České Budějovice

Vedle stejnojmenného nákupního centra vyrostl nový Lékařský dům Géčko. Svým umístěním, architektonickým pojetím a vybavením umožňuje pacientům z Českých Budějovic navštěvovat lékaře v moderním prostředí, které klade velký důraz na osobní přístup a komplexnost nabídky. Objekt nabídl prostor pro tři desítky ordinací praktických lékařů a nejrůznějších specialistů, počínaje kardiologem, přes zubaře až po ortopedii. Najdete tam i další doplňkové služby včetně lékárny, kosmetiky a restaurace. Dnes již lékařský dům Géčko slouží pacientům a vhodně doplnil již fungující zdravotnická zařízení města.
 

Stavbu charakterizují jednoduché čisté linie střídmých, ale výrazných barev. Základní nosnou konstrukci objektu tvoří skeletový systém z prefa-železobetonových sloupů a průvlaků doplněných stropními železobetonovými konstrukcemi. Obvodový plášť je vyzděný akustickými cihlami a z vnější strany opatřený zateplovacím systémem ETICS.
Vnitřní uspořádání je řešeno pomocí variabilní suché výstavby Knauf. Jedná se převážně o konstrukce sádrokartonových příček, předsazených stěn a podhledů. Dispozice ordinací jsou maximálně přizpůsobeny požadavkům jednotlivých lékařů a jejich specializací. Velký důraz byl kladen na soukromí pacientů i lékařů, takže hlavním kritériem byla i stavební akustika. Celkem se na stavbě spotřebovalo více než 13 000 m² sádrokartonových desek Knauf.
 

Jednotlivá lékařská pracoviště jsou oddělena akustickými bezpečnostními příčkami W118 v provedení W115 RC3 s dvojitým opláštěním deskami Knauf DIAMANT a vloženou minerální izolací. Příčky byly navrženy s ohledem na zvýšené akustické požadavky a dosahují hodnoty Rw = 68 dB. Před nimi jsou jednoduché předsazené stěny Knauf W111 s deskami Knauf WHITE (15 mm), které vytváří tzv. instalační mezery, kterými se vedou veškeré instalace. Zabrání se tak přímému zásahu do akustických příček a ochrání je před porušením, které by zeslabilo jejich akustický účinek. V místech s nižším požadavkem na stavební akustiku byly použity v dvojitém opláštění konstrukcí příček W112 speciální akustické protipožární desky Knauf RED Piano. V provozech s předpokládaným výskytem vlhkosti se v opláštění kombinovaly s impregnovanými deskami Knauf GREEN. Zvolená konstrukční řešení navíc umožnují v budoucnu prostory celkem jednoduchým způsobem variabilně upravit, doplnit nebo přestavět.
Specialitou byly sice menší, ale o to více důležité provozy jako CT nebo zubní ordinace, které mají samostatně oddělené místnosti s rentgenem. Zde bylo nutné použít v konstrukcích příček materiál, který bude schopen účinně ochránit proti rentgenovému záření. Tím je sádrokartonová deska Knauf SAFEBOARD pro odstínění rentgenového záření bez olověného plechu. Stěny s kovovou podkonstrukcí jsou opláštěny deskami Knauf SAFEBORD a překryty akustickými deskami Knauf DIAMANT, které se vedle zlepšení zvukové izolace vyznačují i vysokou odolností povrchu proti mechanickému poškození. Knauf SAFEBOARD se kladou naležato a tmelí speciálním tmelem Knauf SAFEBOARD SPACHTEL, naopak krycí desky Knauf DIAMANT se kladou svisle a vytmelí sádrovým tmelem Knauf UNIFLOTT. Při realizaci stěny je nutné dbát, aby ochranné krytí bylo bez mezer. Všechny spoje desek i opačné strany opláštění se musí předsadit.
Svislé konstrukce doplňují podhledy. Ve standardních místnostech a chodbách akustické podhledy
Knauf s dvojitým opláštěním deskami Knauf WHITE a vnitřní izolací, se vzduchovou mezerou 10 mm mezi stropem a izolací. V místech s požadovanou požární odolností, např. v prostorech pod strojovnou, byl navržen podhled s požární odolností shora EI 45 minut a zdola EI 60 minut s dvojitým opláštěním protipožárními deskami Knauf RED Piano s vylepšenými akustickými vlastnostmi. U veškerých konstrukcí byl důsledně použit ucelený systém Knauf včetně tmelů, profilů, speciálních detailů v zavěšení apod.
 

Lékařský dům Géčko

České Vrbné 2403, České Budějovice 2


Najít trasu