(systém managementu kvality, environmentu a BOZP)
 

Společnost Knauf Praha s.r.o. se zavazuje poskytovat zákazníkům výrobky nejvyšší kvality, přispívat k ochraně životního prostředí a zajistit bezpečné pracovní podmínky pro všechny zaměstnance tak, abychom se stali vyhledávaným obchodním partnerem i zaměstnavatelem. K dosažení tohoto cíle se společnost zavazuje k dodržování souladu se zásadami systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001, systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a sytému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001.Společnost KNAUF Praha s.r.o.

působí na českém trhu v oblasti výroby a prodeje sádrokartonových stavebních systémů a materiálů od roku 1992. Sádrokartonové stavební desky a nosné profily jsou od roku 1994 vyráběny v závodě KNAUF Počerady a jsou distribuovány do sítě smluvních prodejců po celé České republice. Výroba sádrokartonových desek KNAUF je zařazena do ekologického programu, který významným způsobem přispívá ke zlepšení životního prostředí. Společnost KNAUF distribuuje na trh v také příslušenství nezbytné k realizaci jednotlivých systémů příček, podhledů a podlah, ale také tzv.hobby program, tzn. širokou škálu výrobků stavební chemie.
Dominantní postavení si KNAUF udržuje také na trhu suchých maltových směsí, kde patří mezi největší výrobce těchto produktů. Svědčí o tom bohatý výrobní program od zdících malt a štuků, po betony, spárovací hmoty a lepidla.
Výrobní sortiment je doplněn odborným poradenstvím, samozřejmostí je dokonalý servis, prodej náhradních dílů , stejně jako odborné zaškolení.

Stavební systémy KNAUF

Základní prvek stavebnicového systému tvoří sádrokartonová deska vyrobená z chemicky upraveného sádrového jádra opláštěného speciálním kartonem. Sádra je ekologicky i biologicky dokonalý stavební materiál je biologicky zcela nezávadná, její hodnota pH je velice blízká lidské pokožce. Přispívá k tepelné pohodě člověka, zlepšuje zvukovou izolaci prostoru, řeší protipožární ochranu staveb a reguluje vlhkost vzduchu v uzavřeném prostoru.
Vyrábí se sádrokartonové desky standardní GKB pro běžné použití, protipožární GKF, impregnované GKB-I, GKF-I do vlhkých prostor. Pro speciální účely se vyrábí desky FIREBOARD s vysokou požární odolností (sádra je zde armována minerálními vlákny) a sádrovláknité desky VIDIWALL na stěny a podhledy, VIDIFLOOR na podlahy (zde se kombinací sádry a celulózy dosáhne vyšší pevnosti a tvrdosti povrchu).
Desky se upevňují šrouby na nosnou konstrukci z ocelových tenkostěnných pozinkovaných profilů nebo dřevěných latí, případně se lepí přímo na stěnu (tvz. suchá omítka). Součástí systému jsou spojovací prvky, závěsy, těsnící a bandážovací pásky, tmely.

Stavební chemie

Společnost Knauf dodává na trh také tzv.hobby program, od základních nátěrových hmot, přes stěrky, speciální lepidla na obkladačky, těsnicí hmoty, dekorativní šlechtěné omítky, akrylové tmely, PU pěny a čisticí prostředky.

Výhody systému:

 • jednoduchá zpracovatelnost, minimální odpad
 • rychlé a čisté konstrukční řešení
 • snadná demontáž a přemístění příček
 • bezproblémové vedení instalací umístěných v dutinách konstrukce
 • výborné tepelně-izolační vlastnosti
 • vysoký zvukový útlum
 • zvýšená požární odolnost
 • použití ve vlhkém prostředí
 • tvarová variabilita
 • optimální mikroklima
 • vybudované prostory ihned k používání
 • atesty a certifikáty na celý systém
 • modernizace a rekonstrukce bytových jader
 • výstavba podkroví

Suché maltové směsi

Továrna suchých maltových směsí v Praze 9 Kbelích zahájila provoz již v roce 1982 a byla prvním zařízením svého druhu v ČR. Bývalý Pražský stavební servis zakoupila v roce 1993 významná německá firma Knauf .Tato společnost se na trhu prezentuje nejen tradičně velmi dobrou kvalitou, ale především neustálou snahou o další inovace a vývoj svých produktů. KNAUF Praha s.r.o. se tak stala součástí mezinárodního společenství Knauf, které má továrny či obchodní zastoupení v Evropě, Asii i v Americe. Více na www.knauf.com
Na českém trhu patří firma KNAUF k největším producentům a prodejcům stavebního materiálu.
Maltárna KNAUF v Praze Kbelích má bohatý výrobní program - od zdicích malt a štuků až po betony, lité samonivelační potěry, spárovací hmoty v široké škále barev, a lepidla. Skvělé vlastnosti má systém sanačních malt a omítek. Snažíme se stále přicházet na trh s novinkami. Velký úspěch mají dekorativní šlechtěné omítky na minerální bázi ve 4 strukturách a 44 jemných pastelových odstínech.Výrobní sortiment je doplněn odborným poradenstvím, v případě sanačního systému Knauf dokonce zdarma. Samozřejmostí je možnost zapůjčit si nebo zakoupit omítací a dopravní techniku PFT.

S Knaufem stavíte systémově!23.11.2007 - V letošním roce slaví firma KNAUF Praha s.r.o. 15 let existence v České republice. Do dnešní doby společnost vyrobila 160 000 000 m2 sádrokartonových desek a 2 750 000 tun suchých maltových směsí. Tyto úspěchy si však vyžádaly investice převyšující dvě miliardy korun do obou podniků společnosti KNAUF a plnou podporu ze strany všech 220 zaměstnanců. V současné době má společnost Knauf Gruppe celkem 20 000 zaměstnanců na 150 místech po celém světě a dosáhla obratu 5 miliard euro.Myslet dopředu - jednat s předstihem

Podnik Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke, založený v roce 1932 v Iphofenu, je v současné době nejen jedním z předních evropských výrobců stavebních materiálů, ale i nadnárodním koncernem, který se neomezuje pouze na výrobu stavebních materiálů na bázi sádry.

Přes celosvětovou expanzi zůstává však nadále čistě rodinným podnikem ve vlastnictví rodin Alfonse a Karla Knaufových. Obchodním řízením jsou pověření bratranci Baldwin a Nikolaus Knaufovi, společníci firmy. Oba mají sídlo v dolnofranckém Iphofenu (mezi Norimberkem a Würzburgem), kde se nachází i sídlo firmy. Také ostatní společníci jsou členy rodiny a zčásti řídí nejrůznější aktivity firmy v zahraničí.
Firma byla 2.června 2003 přejmenována na "Knauf Gips KG". Více na www.knauf.com


V celosvětovém měřítku společnost Knauf využívá nerostné zásoby ve výši 1,1 miliard tun. Ve 23 zemích světa vlastní 53 lomů a 12 dolů.

Ve vlastních lomech a dolech těží více než 5 miliónů tun sádrovce ročně.Profil

Firma Knauf od té doby získala více než 100 výrobních závodů v cca. 30 zemích světa. S více než 16000 zaměstnanci dosahuje ročního obratu více než 2,5 miliard €. Pro firmu Knauf jsou nejdůležitějšími trhy severní, západní a střední Evropa a dále celé Středomoří včetně Španělska, Itálie, Řecka a Turecka. V posledních letech hraje prodej ve východní Evropě, ve státech bývalého Sovětského svazu a v Číně stále větší význam v obchodních plánech firmy.

Knauf se stala jednou z prvních firem, které začaly investovat do moderních zařízení ve východním Německu, ve východní Evropě a SNS. Od roku 1997 má firma Knauf továrny na výrobu desek i v Asii. První závod ve Wuhu nedaleko Šanghaje i druhý závod u Kantonu zásobují deskami Knauf Kanton, Hongkong a jižní Čínu. Třetí výrobní závod, který byl koupen v roce 1999 od společnosti Siam Cement, se nachází v Tianjinu nedaleko Pekingu.

Již několik let se rodinný podnik intenzivně zaměřuje na brazilský a argentinský trh. První závod na výrobu desek Knauf v Jižní Americe byl vybudován v Queimados u Rio de Janeira a výroba byla zahájena v roce 2000. Další výrobní závod v argentinské Mendoze přímo na hranici s Chile zásobuje argentinský a chilský trh.

Kromě sádry a výrobků na bázi sádry vyrábí firma Knauf na čtyřech místech v USA tepelně a zvukově-izolační materiály ze skelných vláken a polystyrolu.

Další oblast podnikání skupiny Knauf představuje výroba expandovaného perlitu. Perlit nachází uplatnění jako surovina na výrobu omítek, cementových desek a suchých maltových směsí.
Firma Knauf rovněž vyrábí vlastní kartón pro sádrokartonové desky ve švédském Lilla Edet v závodu Kartonfabrik Inland AB a v ruském St.Petěrsburgu v Polygrafickém a kartonážním kombinátu a dále vlastní podíl v podniku Tecnokarton v Mayen.

Další továrna v Rusku vyrábí cihly, které doplňují výrobní program.

Sádrokartonové desky jsou vyráběny v závodech v Německu (v Satteldorfu), Bulharsku (ve Vidinu) a v Rusku (v Džeržinsku a Čeljabinsku).

Novou oblastí obchodních aktivit představuje výroba plastových výlisků ve Francii, Itálii, Španělsku, Anglii, Nizozemí, Brazílii a Polsku. Rozšířením závodu Gabriel Technologie na výrobu polystyrolu sleduje firma Knauf strategii vertikální integrace.

Ve výrobě je každoročně zpracováno více než 5 miliónů tun štukatérské sádry a sádry na potěry, která je vypálena ze dvou miliónů tun syntetické a čtyř miliónů tun přírodní sádry.

Firma Knauf se svou produkcí více než 800 miliónů m² sádrových desek je jedním z největších dodavatelů na světě. Firma dále vyrábí cca. 3 miliónů m² sádrových izolačních desek v Německu, Belgii, Rusku a Maďarsku.

V loňském roce prodala firma Knauf více než 3,3 miliónů tun omítkové sádry, anhydritu a cementové malty, čímž se zařadila mezi největší světové výrobce suchých maltových směsí.


Partnerské firmy

Široké zaměření firmy Knauf se odráží i pestrém složení partnerských firem.

Partnerská firma PFT (omítací a dopravní technika) zaujímá přední postavení v rozvoji a výrobě strojů pro racionální zpracování omítek pro vnitřní a venkovní použití. Proslulý omítací stroj G4 představuje pouze jeden z výrobků dceřinného podniku Knauf.

Richter-System je jedním z předních výrobců pozinkovaných kovových profilů a krycích rohových lišt v Evropě.

S více než 30 pecemi v devíti závodech je firma Knauf největší výrobce (Knauf Perlite GmbH, AMF a Knauf) expandovaného perlitu, který představuje stále důležitější surovinu pro výrobu suchých maltových směsí, neboť zlepšuje jejich zpracovatelnost a tepelně-izolační vlastnosti omítky.

Firma Knauf Perlite GmbH dále vyrábí Perlconboard, Aquapanel, prvky suchých podlah a perlitové podsypy.

Ve společnosti AMF získal koncern výrobce vysoce kvalitních desek z minerální plsti, které nacházejí uplatnění jako inovativní krycí prvky.

Společnost Knauf Bauprodukte GmbH nabízí v Německu nejširší sortiment stavební chemie pro domácí i profesionální použití.

Firma Marmorit GmbH se sídlem ve Schwarzwaldu vyrábí a prodává širokou paletu vápenných a vápenocementových omítek.

Knauf Engineering GmbH nabízí komplexní služby pro výstavbu závodů na výrobu stavebních materiálů různých druhů: od geologického průzkumu a odkrývání nerostných ložisek přes projektování a výstavbu výrobních závodu na klíč po zahájení výroby a technickou údržbu výrobního závodu. Dosud bylo na celém světě vybudováno na klíč více než 135 podniků na výrobu pojiv (sádry, vápna), suchých maltových směsí, stavebních desek, izolačních hmot a prvků pro zdění.

Tento bohatý a diverzifikovaný výrobní sortiment umožňuje společnosti Knauf jako jedinému výrobci sádry v Evropě upevnit své postavení systémového dodavatele.


Francie

Knauf SNC ve Francii patří s 51% podílem k největším partnerským firmám skupiny Knauf.

Společnost Knauf SNC vyrábí sádrokartonové desky a dále veškeré typy izolačních materiálů, styroporové obaly a díly vystřikované z plastu. Na dosaženém obratu, který převyšuje 3 miliardy FF, se podílejí stavební materiály 68 % a obaly a plastové výlisky 32 %.

Hlavními odběrateli styroporových obalů jsou potravinářský průmysl a výrobci elektrospotřebičů, přičemž obaly jsou navrhovány individuálně v úzké spolupráci se zákazníky. Proslulé firmy, jako např. Philips, Moulinex, Thomson či Whirlpool zadávají výrobu obalů pro své výrobky francouzskému závodu Knauf.

Vyráběné plastové díly nacházejí uplatnění především v automobilovém a elektronickém průmyslu. Velkou část výroby tvoří skříně pro televizory a kryty pro mobilní telefony.

V mezidobí se společnost v této oblasti prosadila nejen na francouzském trhu, ale založila pobočky Knauf SNC v Belgii, Německu, Anglii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Rusku, Španělsku a Brazílii.

K nejnovějším „přírůstkům“ do rodiny Knauf SNC patří závody na výrobu expandovaného polystyrolu v Brazílii. Firma Knauf získala společnost Isopor LTDA od koncernu BASF s výrobními závody v městech Manaus, Sao Paulo, Sapucaia do Sul a Recife.

V říjnu 1997 koupila společnost Knauf SNC v Baudouru, západně od belgického Monsu, areál o ploše cca. 26 ha pro výstavbu vlastního závodu na výrobu styroporu, aby tak byla schopna pokrýt rostoucí spotřebu tohoto materiálu. V prosinci 1998 zahájil výrobu firma Gabriel Technologie ve vlastním závodě a svou kapacitou 40 000 tun ročně pokrývá část roční spotřeby polystyrolu závodu Knauf SNC. Tento projekt, který představuje investici ve výši přes 50 miliónů €, umožnil společnosti Knauf SNC zaujmout pozici největšího výrobce polystyrolu v Belgii.


Jižní Evropa

V roce 1998 byla v jednom z nejnovějších závodů Knauf v Castellina Marittimě, cca. 60 km jižně od Pisy, zahájena výroba sádrových desek. Tento závod má zásobovat italský trh deskami Knauf, které byly předtím dováženy z Rakouska a Řecka. Závod je vybudován v bezprostřední blízkosti naleziště s 24 milióny tun přírodní sádry.

Na západním pobřeží Řecka ve Stanosu v Amfilochii se nachází další závod Knauf na výrobu desek, jehož výrobky jsou prodávány nejen na řeckém trhu, ale jsou exportovány i na Blízký Východ a do arabských zemí.

Celý iberský poloostrov se Španělskem a Portugalskem zásobuje od roku 1991 závod ve španělském Guixers deskami Knauf. Tento závod se nachází uprostřed impozantních kulis horských masivů severního Španělska, v oblasti bohaté na sádru.

V Turecku má firma Knauf dva závody na výrobu sádrových desek – jeden v Ankaře a druhý v Izmiru u Istanbulu.
Další továrna na výrobu sádrových desek s kapacitou 12,0 mil. m2 je budována v Iskenderunském zálivu nedaleko Adany. Odtud bude nákladními vozidly zásobováno celé východní Středomoří.
Suroviny zajistí exkluzivními dodávkami energetické sádry uhelná elektrárna, která vzniká v bezprostřední blízkosti. Elektrárna s výkonem 2 x 600 MW je budována a provozována s účastí firmy STEAG v rámci BO projektu.


Východní Evropa

Firma Knauf prokázala hodně předvídavosti a výdrže, když se začala velmi brzo a intenzivně angažovat ve východní Evropě, a tím dokázala, že to byl z dlouhodobého hlediska správný krok.

V Polsku má společnost Knauf závod na výrobu sádrokartonových desek v Belchatowu, který musel být rozšířen již za dvanáct měsíců od zahájení výroby, neboť nedostačoval kapacitně.

V červenci 1999 byla v Jaworznu zahájena výroba omítkové sádry. Výrobní závod se nachází přímo u elektrárny Elektrownia Jaworzno III, která zajišťuje dodávky energetické sádry používané jako surovina pro výrobu omítek. V lednu 1999 byla na stejném místě zahájena výroba izolačních desek.

V České republice byl rovněž vybudován závod na výrobu sádrových desek přímo vedle elektrárny, aby bylo zajištěno zásobování energetickou resp. štukatérskou sádrou. Firma Knauf současně vyrábí cementové omítky v pražském závodě, který je největší v České republice.

V červnu 2000 byl uveden do provozu jeden z nejnovějších závodů na výrobu sádrových desek v lotyšské Rize.

V makedonském Debaru jsou vyráběny desky Knauf již od roku 1998. Objem výroby dosahuje 12 miliónů m² ročně.

V posledních pěti letech bylo investováno více než 300 miliónů € do 12 ruských závodů na výrobu stavebních materiálů. V současné době patří firma Knauf k největším německým přímým investorům v Rusku. Vedle Moskvy a St. Petěrburgu se výrobní závody nacházejí v oblasti Nižného Novgorodu, v Čeljabinsku, Permu, Novomoskovsku, Kazani, Krasnodaru/Psebaji a Astrachani. Kromě sádrových desek byla dále v modernizovaných závodech Knauf zahájena výroba keramických cihel, izolačních materiálů, sádrových a cementových omítek a kartónů pro desky Knauf.

V zásadě jsou všechny investice společnosti Knauf v Ruské federaci dlouhodobé. Z toho důvodu nebyly dosud ze závodů odčerpávány zisky, nýbrž veškerý výnos je znovu investován do jejich modernizace a rozšiřování.

Firma Knauf se samozřejmě rovněž musela vyrovnat s těžkostmi, které přinesla krize rublu. V důsledku devalvace rublu došlo k propadu tržeb z prodeje v přepočtu na tvrdou měnu, a tedy poměr investic k obratu dosáhl dramatické hodnoty - na 3,00 US $ investic připadá obrat pouhých 1,0 US$. Výhoda firmy Knauf jako rodinného podniku však spočívá ve skutečnosti, že nemusí sledovat pouze prospěch akcionářů, a tedy vydrží i menší výkyvy v zájmu dlouhodobého úspěchu takových investic.

Nejvýznamnější výrobní závody Knauf v Rusku jsou TIGI Knauf AG v Moskvě a Pobeda Knauf AG v St. Petěrburgu. Oba závody získaly první cenu ruského průmyslového svazu.

Firma Knauf koupila v Novomoskovsku největší sádrový lom na světě a tím zajistila zásobování obou závodů sádrou. Kromě toho se tam nachází moderní závod na výrobu sádrových desek.

V roce 1999 byla uvedena do provozu nová továrna v Kyjevě na Ukrajině. Produkce sádrových desek v závodě Strojmak Knauf, které jsou určeny pro ukrajinský trh, by měla dosahovat 10 miliónů m² ročně.

Firma Knauf se rovněž zapojuje do kulturního a společenského života v místech, kde jsou umístěny výrobní závody. Nespočet nemocnic a školek již získalo od firmy Knauf podporu. Firma Knauf se podílela na rekonstrukci Neptunovy fontány v St. Petěrsburgu a obnovení historického muzea v Moskvě. Určitou zajímavostí je rovněž spolupráce ruských muzeí s Muzeem Knauf v Iphofenu na přípravě pravidelných společných výstav.


Asie

V červenci 2001 získala firma Knauf 100% podíl v závodě na zpracování sádry Kaptschagaj v Almaře v Kazachstánu. Za 20 miliónů € koupila továrnu, kterou rozšířila a zmodernizovala a v níž v současné době vyrábí 18 miliónů m². Na tomto projektu se podílí 40 % německá rozvojová agentura Deutsche Entwicklungsgesellschaft (DEG), která je ve vlastnictví spolkové vlády. Zásobování surovinami z vlastních zdrojů je zajištěno na více než 100 let. Výrobní závod se nachází v bezprostřední blízkosti hlavní železniční trati mezi Almatou a örümqi. örümqi s více než 1,5 milióny obyvatel je hlavní město západočínské provincie Xinjiang Uygur Zizhiqu. Kromě domácího trhu zásobuje výrobní závod v Almatě všechny západočínské provincie. Dvanáct ruských závodů, tři nové továrny v západní, střední a jižní Číně spolu s kazachstánským závodem umožňuje firmě Knauf dodávat komplexní sortiment výrobků od Atlantiku po Čínské moře.


Čína

V roce 1999 získala firma Knauf 100% podíl ve společnosti na výrobu sádrových desek Tianjin Cementthai Gypsum Plasterboard Ltd. v Tianjinu. Závod s výrobní kapacitou 15 mil. m² desek ročně, který zásobují sádrou tři dodavatelé z provincie Shandong, dodává desky Knauf do severní Číny.

Stávající závod na výrobu desek Knauf ve Wuhu, 450 km západně od Šanghaje, přímo na řece Jang-c-jang, pracuje na plný výkon a od konce roku 1998 běží výroba dokonce na tři směny.

Další továrna v Jachontu v jižní Číně, v provincii Kanton, byla uvedena do provozu v roce 2001.

Měnová krize, která v současné době zasáhla Asii, vyvolává podobné problémy jako v Rusku. Také tam došlo k dramatickému poklesu výnosů, neboť čínští dodavatelé sádrových desek prodávají desky za cenu sotva pokrývající náklady. Přesto jsou v Číně plánovány další investice, protože firma Knauf považuje Asii z dlouhodobé perspektivy na velmi slibný trh.


USA

V USA vyrábí firma Knauf výhradně tepelně a zvukově-izolační materiály z minerální vlny.

Továrna Knauf na výrobu minerální vlny, postavená v roce 1978 v USA, představuje začátek skutečné internacionalizace rodinného podniku.

První továrna v USA byla vybudována v Shelbyville v Indianě a o deset let později, v roce 1988, následovala druhá továrna v Lanettě v Alabamě. Výstavba druhé výrobní linky umožnila v dalších letech ztrojnásobit výrobní kapacitu. V roce 2000 byla zahájena výstavba nového závodu u jezera Shasta v Kalifonii.

V současné době je Knauf se 1200 zaměstnanci čtvrtý největší výrobce minerálních vláken pro tepelně a zvukově-izolační materiály v USA.


Jižní Amerika

Firma Knauf je rovněž aktivní v Jižní Americe.
V březnu 2000 byla v Queimados u Rio de Janeira zahájena výroba desek. Závod s kapacitou 12 miliónů m² desek ročně odebírá sádru z vlastního dolu.

Současně byl vybudován podobný závod v argentinské Mendoze. Vzhledem v příhodnému umístění na argentinsko-chilské hranici může firma Knauf dodávat desky Knauf z tohoto závodu oba trhy. Dodávku surovin i v Argentině zajišťují vlastní naleziště sádry v Puente del Inca a na jih od Mendozy.

Současný vývoj skupiny Knauf dokazuje pokračující důraz na expanzi a internacionalizaci. Z dlouhodobé perspektivy firma Knauf očekává zlepšení odbytových možností především v Asii, jižní a východní Evropě, kde v příštích deseti letech podle odhadů expertů porostou příjmy. Knauf jako rodinný podnik si může navíc dovolit čekat, dokud investice začnou nést ovoce.

Rozdělení rizika a hledání nových obchodních příležitostí spolu s další diverzifikací v rámci jednotlivých skupin výrobků se stává pro firmu Knauf hlavním úkolem.