Knauf Knauf
zpět

Protipožární ochrana FIREWIN

Protipožární ochrana systémem FIREWIN

Nejlepší ochranou proti požáru je použití stavebních prvků protipožární ochrany. Knauf nabízí kvalitní a účinné produkty či systémy, které chrání konstrukce před působením požáru, nebo jeho rozšířením. Tyto produkty a systémy nesou značku Knauf FIREWIN.

Protipožární řešení na bázi sádrokartonových desek nabízí Knauf již řadu let. Požadavky se ale zvyšují, a proto Knauf zavedl pro pasivní požární ochranu značku FIREWIN. Tato značka, která byla vytvořena speciálně pro architekty, projektanty a stavební inženýry, zahrnuje nejen deskové systémy, ale i omítky pro požadavky na různorodou požární ochranu.

Brožura FIREWIN ke stažení

Knauf RED Piano

Deska_Knauf_RED_HRAK

Základní sádrokartonová deska pro požární ochranné systémy se zlepšenými akustickými vlastnostmi. ocelových i dřevěných konstrukcí.Je určena pro pasivní požární ochranu ocelových i dřevěných konstrukcí.

BENEFITY

 • Požární odolnost 3 - 90 minut
 • Třída reakce na oheň A2
 • Dobrá pevnost sádrového jádra v případě požáru
 • Snadná montáž
Více informací o produktu

Knauf FIREBOARD

Deska_Knauf_Fireboard_VK

Speciální sádrovláknitá deska pro konstrukce s vysokou požární odolností. Systémy zahrnují požární ochranu šachet a šachtových stěn. podhledů, obkladů nosníků a sloupů, opláštění vzduchotechnických kanálů.

BENEFITY

 • Požární odolnost až 180 minut
 • Nehořlavá, třída reakce na oheň A1
 • Dobrá pevnost sádrového jádra v případě požáru
 • Snadná montáž
Více informací o produktu

Knauf VERMIBOARD

Vermiboard_web

Žáruvzdorná nehořlavá vermikulitová deska vyvinutá pro náročné aplikace v pasivní požární ochraně. Systémy zahrnují požární ochranu vzduchotechnického potrubí, uhlíkových lamel, potrubí pro odvod tepla a kouře a kabelových kanálů.

BENEFITY

 • Požární odolnost 30 - 240 minut
 • Nehořlavá, třída reakce na oheň A1
 • Žáruvzdorná
 • Tloušťka desky 10 - 55 mm v jedné vrstvě
 • Nízká hmotnost
 • Snadná zpracovatelnost
 • Vysoká objemová stálost
Více informací o produktu

Knauf VERMIPLASTER Indoor

vermiplaster_aplikace

Nehořlavá sádrová omítka pro použití v interiéru. Je určena pro pasivní požární ochranu podkladů z oceli, plechu nebo betonu, jako jsou ocelové a železobetonové nosníky a sloupy, železobetonové stropy a stěny nebo železobětonové spřažené stropy s trapézovým plechem.

BENEFITY

 • Požární odolnost 30 - 180 minut
 • Nehořlavá, třída reakce na oheň A1
 • Neobsahuje azbest
 • Schopnost ochrany i tvarově složitých konstrukcí
 • Vysoká přilnavost k oceli i betonu
 • Minimální ztráty při aplikaci
 • Nízká hmotnost / Vysoká vydatnost
Více informací o produktu

Knauf SIBATERM Outdoor

sibaterm_aplikace

Nehořlavá cementová omítka, která vyplňuje Vermiplasterem nepokrytou oblast prostorů s vysokou vlhkostí a vnějšího  či nechráněného prostředí. Je určena pro pasivní požární ochranu ocelových  a železobetonových nosníků a sloupů.

BENEFITY

 • Požární odolnost 30 - 240 minut
 • Nehořlavá, třída reakce na oheň A1
 • Neobsahuje azbest
 • Schopnost ochrany i tvarově složitých konstrukcí
 • Minimální ztráty při aplikaci
 • Nízká hmotnost / Vysoká vydatnost
 • Vysoká přilnavost k oceli
Více informací o produktu

Požární katalog - Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Požární katalog
Úvod
  Předmluva PDF
D Podhledy podkroví a střešní konstrukce
  D Doplňkové prvky pro podhledy KNAUF PDF
  D Podhledy s klasifikací EI PDF
  D Podkroví a stropy s foukanou izolací CLIMATIZER PLUS PDF
  D Podkroví a stropy se stříkanou izolací ICYNENE PDF
  D Požární odolnost R dřevěných stropních trámů PDF
  D Požární odolnost R ocelových nosníků PDF
  D Požární odolnost REI ocelobetonových stropních desek PDF
  D Požární odolnost REI ocelobetonových stropních desek na I profilech PDF
  D Požární odolnost REI železobetonových desek PDF
  D Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy PDF
  D Požární odolnost železobetonových desek na I profilech PDF
  D Samonosné podhledy KNAUF PDF
  D Stropy dřevěné PDF
  D Střechy dřevěné podkroví PDF
  D Střechy plechové PDF
W Dělící nosné a nenosné stěnové konstrukce
  W Maximální výšky předsazených a šachtových stěn PDF
  W Maximální výšky předsazených a šachtových stěn s požární odolností PDF
  W Maximální výšky stěn s požární odolností PDF
  W Nenosné dělicí stěny PDF
  W Nenosné vnitřní příčky na dřevěné konstrukci PDF
  W Nosné stěny nesymetricky opláštěné PDF
  W Protipožární napojení příčky na trapézový plech PDF
  W Předsazené stěny PDF
  W Svislé konstrukce příčky předsazené stěny šachtové stěny PDF
  W Šachtové stěny PDF
F Fireboard
  F Fireboard PDF
K Ocelové a dřevěné prvky
  K Betonové konstrukce PDF
  K Dřevěné konstrukce PDF
  K Obklad ocelových konstrukcí deskami Knauf FIREBOARD PDF
  K Obklady ocelových konstrukcí deskami PDF
  K Obklady ocelových konstrukcí deskami Knauf RED PDF
A Aquapanel
  A Aquapanel PDF
V Vidiwal
  V Vidiwal PDF
F Podlahy
  F Podlahy PDF
Kompletní požární katalog ke stažení

Související stránky