Knauf Knauf
zpět

KNAUF - Povinné údaje o firmě


Název subjektu:           KNAUF Praha, spol. s r.o.
Sídlo:                            Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 - Kbely
IČO:                              16191102
DIČ:                               CZ16191102

Telefon:                         00420 272 110 111
Fa                                 00420 272 110 301
E-mail:                           info@knauf.cz 

Spisová značka:            C 2519 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Den zápisu:                   17.06.1991
Právní forma:                 Společnost s ručením omezeným

Bankovní spojení:         UniCredit Bank Czech Republic a.s, 
                                      Na Příkopě 858/20, Praha 1
                                      CZK: 2105769421/2700 
                                      IBAN CZ1527000000002105769421
                                      EUR: 2105769448/2700
                                      IBAN CZ6227000000002105769448
                                      SWIFT: BACXCZPP

Jednatel společnost:     Darius Meskuotis

Právní upozornění

RUČENÍ
Tato domovská stránka byla vytvořena s nejvyšší péčí a její obsah je pravidelně kontrolován. Ručení za správnost, aktuálnost, úplnost a trvalou dostupnost je však omezeno. Závazné informace, rady, doporučení a vysvětlení poskytujeme výhradně v rámci individuální komunikace. Vyhrazujeme si právo kdykoli naši internetovou nabídku upravit, doplnit, zkrátit nebo také zcela změnit. Naše nabídka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran, na jejichž obsah však nemáme vliv. V takovém případě se nejedná o náš obsah, a tedy za něj nemůžeme ručit. Odpovědnost za obsah stránek, na něž jsou uvedeny odkazy, a za související politiku ochrany osobních údajů nese vždy příslušný nabízející subjekt nebo provozovatel.

AUTORSKÉ PRÁVO
Grafická úprava webových stránek, použité grafiky a obrázky, ale i obsahy těchto webových stránek jsou chráněny autorským právem. Výslovně si k nim vyhrazujeme ochranná práva. Náš písemný souhlas je nutný především k jejich rozmnožování, zpracování, rozšiřování a jakémukoli druhu jejich využití s výjimkou případu, kdy k tomu podle právních předpisů není vyžadován předchozí souhlas.

ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ U SPOLEČNOSTI KNAUF
Pro společnost Knauf má ochrana osobních dat nejvyšší prioritu. Z toho důvodu vás zde informujeme, jak chráníme vaše soukromí v případě, že nám poskytnete své osobní údaje, a jakým způsobem dostáváte informace o datech, která jsme od vás obdrželi. Je zcela samozřejmé, že dodržujeme zákonná ustanovení o ochraně osobních údajů a zde se těmito upozorněními zavazujeme k odpovědnému zacházení s vašimi osobními údaji.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Poskytnutím osobních informací souhlasíte se zařazením všech svých poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti KNAUF Praha, spol. s r. o. a s jejich zpracováním pro marketingové účely firmy, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou. Dále berete na vědomí, že máte práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžete bezplatně kdykoliv na adrese společností KNAUF Praha, spol. s r.o. odvolat, že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování těchto povinností se na nás můžete obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

PRÁVO NA INFORMACI
Na přání vám podle možností a v souladu s platnými zákony obratem sdělíme, zda a jaké vaše osobní údaje jsou u nás uloženy. Pokud by i přes naši snahu o zajištění správnosti a aktuálnost dat byly uloženy nesprávné informace, na vaši žádost je opravíme.

S veškerými otázkami, které se týkají ochrany údajů, se na nás můžete kdykoli obrátit: Kontakt