ŠKOLENÍ - ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

 • přihlašování je možné pouze elektronicky prostřednictvím on-line formuláře na www.knauf.cz
 • uzávěrka přihlášek je vždy jeden kalendářní týden před termínem školení
 • účastnický poplatek činí 360 Kč na osobu včetně DPH
 • po odeslání přihlašovacího formuláře obdržíte automatickou odpověď – potvrzení o přijetí Vaší přihlášky
 • 15 dní před školením obdržíte na Váš e-mail pokyny k úhradě účastnického poplatku a variabilní symbol, účastnický poplatek prosím uhraďte nejpozději 1 kalendářní týden před termínem školení na č. ú. 2105769421/2700
 • DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) VÁM BUDE PŘEDÁNA BĚHEM školení
 • v případě, že se školení nezúčastníte, Vám bude faktura zaslána poštou
 • přihlášky na školení jsou závazné, zaplacený účastnický poplatek je nevratný, zastoupení přihlášeného účastníka je možné
Účastnický poplatek zahrnuje:
 • přednášky k uvedeným tématům s názorným předvedením a s praktickým tréninkem
 • osvědčení o absolvování školení
 • tiskové materiály
 • občerstvení

ŠKOLENÍ - ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Jméno a příjmení: *
Název firmy: *
Ulice a č. p.: *
Město: *
PSČ: *
IČ: *
DIČ:
Tel: *
E-mail: *
www:
Počet přihlašovaných osob: *
Z toho členů Knauf klubu:
Jména a příjmení přihlašovaných osob: *
Způsob podnikání:
Už jsem v minulosti absolvoval školení Knauf:
Kraj: *
Jak jste se dozvěděl/a o seminářích Knauf?


* Odesláním tohoto formuláře uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů firmě KNAUF Praha, spol. s r. o. se sídlem Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 - Kbely, za účelem evidence vydaných certifikátů dále pak za účelem zařazení do databáze firmy pro další marketingové zpracování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich ochraně podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k dispozici na adrese www.uoou.cz.

Téma Termín Místo Osob

Ochrana proti spamu. Napište 'ReKlAmaCe' (rozlišuje se velikost písmen)
Semináře pořádané ve spolupráci s Knauf Insulation Termín Místo přihlašování je možné zde:
Akademie zateplování 30.1.2014 VŠB, Aula VŠB
17. listopadu 15
Ostrava-Poruba
přihlásit se
Akademie zateplování 4.2.2014 Kongresové centrum BVV
Výstaviště 1
Brno
přihlásit se
Akademie zateplování 6.2.2014 SOŠ stavební
Uničovská ul.
Paha 9
přihlásit se
Zateplování v praxi 11.2.2014 Hotel Moskva
nám. Práce 2512
Zlín
přihlásit se
Zateplování v praxi 19.2.2014 Jihočeská univerzita
Vančurova 2904
Tábor
přihlásit se
Zateplování v praxi 21.2.2014 DK Dukla
Gorkého 2573
Pardubice
přihlásit se
Zateplování v praxi 28.2.2014 SOŠ stavební
Učňovská ul.
Praha 9
přihlásit se
Zateplování v praxi 7.3.2014 Velká Hradební 33
Ústí nad Labem
přihlásit se
Účast na Akademii zateplování a semináři Zateplování v praxi je ZDARMA.

Pokud máte zájem o školení, které je již zaplněno, kontaktujte nás prosím e-mailem na: laskova.romana@knauf.cz. Do zprávy uveďte, o které školení máte zájem, své jméno a příjmení, přesný název firmy, počet přihlašovaných osob, telefon a e-mail. TEAM KNAUF