Škola základ života aneb akustika základ výuky

Základní a mateřská škola Osek nad Bečvou

Účelem našeho článku není recenze na remake klasického filmu Martina Friče, který budou znát spíše ti dříve narození, ale podívat se blíže na to, jak se v nově rekonstruovaných školních zařízeních nahlíží na akustiku učeben. Mnozí z nás prošli v životě několika typy učeben, od malých tříd až po velké posluchárny, a jedním z důležitých faktorů kvalitní výuky byla schopnost slyšet perfektně, co pedagog před tabulí vysvětluje, a to i v té úplně poslední lavici, aniž by přitom musel učitel nadměrně zatěžovat své hlasivky. Pokud tomu tak nebylo, příčinou byla vždy špatná akustika místnosti, která nedokázala eliminovat rušivé odrazy a nasměrovat zvuk tím správným směrem.

Špatná srozumitelnost pedagoga samozřejmě vedla k horší soustředěnosti žáků, kteří místo přednášejícího vnímali spíše ostatní hluk. Aktivní zapojení do výuky bylo z pochopitelných důvodů o to složitější a pro obě strany únavnější. Ale ani vysoká hladina hluku o přestávkách nebylo nic, co by studentům prospívalo. Za vším hledej prostorovou akustiku. Nově budované a rekonstruované učebny se musí řídit vyhláškou 343/2009 Sb., která definuje hygienické požadavky. Konkrétní optimální hodnoty doby dozvuku, tedy zásadního kritéria akustického komfortu v místnosti, pak upřesňuje norma ČSN 73 0527.

Společnost Knauf se problematice věnuje intenzivně již celou řadu let a vyvíjí v tomto ohledu materiály, které umí akustiku, ať už se jedná o stavební nebo prostorovou, zcela kompetentně vyřešit. Praktickou pomůckou projektantů je nejen již dobře známý Akustický katalog, ale současně i Kalkulátor prostorové akustiky Knauf, který je běžně přístupný na internetových stránkách (pro ilustraci viz přiložený QR kód). Zadáním základních parametrů místnosti (geometrické hodnoty plus použité materiály) získá projektant (ale i investor) představu o „svém“ ideálním řešení. Společným jmenovatelem prostorové akustiky výukových místností jsou děrované akustické sádrokartonové desky Knauf Cleaneo, respektive Cleaneo Linear. Desky jsou velice variabilní ve schopnosti pohlcovat zvuk, respektive ovlivnit dobu dozvuku. Jako obvykle Knauf nenabízí jedno možné řešení, ale celou řadu. Proto je na výběr množství typů děrování jak do tvaru děr, tak do jejich velikostí. Navíc, a to je zejména v případě učeben velkým bonusem, přispívají desky Cleaneo také k lepšímu vnitřnímu prostředí, neboť příměs zeolitu pomáhá čistit vzduch od zápachů, formaldehydu, nebo i cigaretového kouře, což sice ve školách dost možná nehrozí, ale samočisticí „Cleaneo efekt“ je každopádně znát.

ZŠ Osek nad Bečvou

Podívejme se však na dva konkrétní případy, respektive realizace, které jsme v poslední době sledovali. První z nich je rozsáhlá rekonstrukce základní a mateřské školy v Oseku nad Bečvou s rozpočtem přesahujícím 23 milionů korun. Investorem byla obec, samozřejmě s finančním přispěním státu a Evropských fondů. Škola brala investici do modernizace velmi seriózně, a proto dnes může žákům nabídnout výuku v prostředí, které je na velmi vysoké úrovni. Přispěla k tomu nejen špičková technika (např. interaktivní tabule), ale také materiály a technologická řešení mnohdy skrytá před zraky pedagogů i žáků. Tak třeba většina elektroinstalací, datových rozvodů, teplovodů, vodovodních potrubí apod. je schována. Nové jsou podlahy, omítky, nábytek, a – to nás zajímá ze všeho nejvíce – podhledy. Ve všech učebnách jsou instalované zavěšené akustické děrované podhledy, které jistojistě přispívají k zajímavějšímu designu, ale jejich hlavní funkcí je zajistit odpovídající akustickou kvalitu. To se jim také s děrovanými deskami Knauf Cleaneo úspěšně daří. V případě takovýchto učeben, které jsou jinak plné tvrdých ploch, je akustický podhled v podstatě jediným řešením, jak dosáhnout odpovídající hodnotu dozvuku (záleží na dalších faktorech, ale obvykle je tato hodnota 0,7 s). Do všech rekonstruovaných učeben bylo navrženo rozptýlené děrování Knauf Cleaneo 12/20/35 standardního rozměru 1224x2448 mm tloušťky 12,5 mm s absorpční tkaninou opatřenou izolační vrstvou z minerální vlny EN 13162 tl. 20 mm. Celková plocha těchto podhledů je 800 m2. Ve sborovnách a kabinetech je odlišné blokové děrování desek Cleaneo 8/18 – B4 (plocha 120 m2). V obou případech byla zvole.na výška svěšení podhledu 200 mm. Desky jsou ke stěně „dotaženy“ plným sádrokartonem Knauf White v šířce 30 cm. Tmelení proběhlo tmelem Uniflott. Oba typy desek byly opatřeny UFF hranou, která zvyšuje pevnost spáry a zjednodušuje montáž. UFF hrana také snižuje spotřebu tmele. Desky mají už z výroby vyfrézované polodrážky a při dorazu dvou desek k sobě se tak vytvoří drážka, která se vyplní Uniflottem. Po zavadnutí tmele se jednoduše speciální špachtlí seřízne. Povrch je následně přebroušen a nakonec natřen ionitovou minerální barvou ve dvou vrstvách. Děrované podhledy ve škole místy doplnily plné. Ve třech učebnách bylo nutné postavit doplňující sádrokartonové příčky. Kombinace moderního interiéru a tradiční architektury školy vyznívá pro návštěvníka osvěžujícím dojmem. Bílá barva podhledů kontrastuje s barevným laděním jednotlivých učeben a vytváří tak příjemnou atmosféru vhodnou pro vyučování. Suchou výstavbu včetně zmíněných podhledů měla na starost firma Intermont Olomouc, s.r.o.

 

ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou

Osek nad Bečvou 78


Najít trasu

Související stránky