Zotavovna Bedřichov

Moderní interiér centra s deskami Aquapanel

VZ Bedřichov

Vojenská zotavovna Bedřichov prošla  rozsáhlou rekonstrukcí zejména v části wellness a bazénu. Sportovně rehabilitační centrum bylo postaveno v roce 2000 dle původního projektu. SRC slouží jako wellness a bazénové zázemí pro návštěvníky hotelu VZ Bedřichov nebo pro širokou veřejnost.

Předmětem zakázky byly vícepráce převážně na statickém zajištění nosných konstrukcí stropu nad prvním podzemním podlažím v místnostech strojovny a vzduchotechniky, protože v objektu bylo zjištěno statické narušení desky železobetonového trámového stropu. Největší zásah si vyžádal prostor wellness a bazénu. Vlivem vlhkosti se zde začaly odlepovat a odpadávat stávající obklady. Byly vyměněny kabely k podvodním světlům, či bloky pro plavce. Budova byla osazena novými hliníkovými okny. V celém prostoru bazénové haly byly vybourány takřka všechny stávající nenosné  dělicí a skleněné příčky. Vybouraly se i stávající podlahy v rozptylové zóně bazénu.

Nově vybudované příčky rozdělily prostor na novou dispozici. Na výběr materiálu příček byly kladeny vysoké požadavky s ohledem na vlhkost a teplotu v bazénu. Taktéž byl kladen velký důraz na požární odolnost příček. Požární odolnost jednotlivých příček byla stanovena dle požárně bezpečnostního řešení stavby. Projekční ateliér vybral systém společnosti Knauf Praha. Jedná se o konstrukci z cementových desek Aquapanel Indoor. Tyto cementové desky jsou schopny dlouhodobě odolávat 100% vzdušné vlhkosti – neprojevuje se na nich degradace materiálu, jako jsme zvyklí například u sádrokartonových impregnovaných desek. Jedná se především o bobtnání desek, prokreslení spár či tvorbu plísní. Desky Aquapanel jsou totiž ryze cementové bez příměsí organických složek a lze je také velmi dobře ohýbat až na vnitřní poloměr 1 m. Tyto příčky byly použity zejména v prostorách wellness,  masáží a sociálních zařízení. V prostorách bazénové haly byl proveden plný podhled z již zmiňovaného systému Aquapanel Indoor. V celkové výměře se na tomto projektu použilo 1000 m2 příček a 100 m2 podhledu ze systému Aquapanel. Novým dominantním prvkem bazénové haly se stala lávka, která byla navržena přes celou šířku bazénu. Spojuje bazénovou halu s prostorami wellness. Celkový rozpočet stavby se vyšplhal na 60 mil. Kč. V projektu bylo použito mnoho inovativních materiálů s ohledem na dlouhou životnost a odolnost vůči vlhkosti.

Lokalita

Sportovně rehabilitační centrum VZ Bedřichov

62
543 51 Špindlerův Mlýn


Najít trasu

Související produkty

Související stránky