Diamant X v konstrukcích domů Mr. Merkur

Rodinné domy Mr. Merkur

Jednou z nejdůležitějších vlastností obvodových plášťů nízkoenergetických a pasivních domů jsou tepelně-izolační vlastnosti, které jsou ukazatelem následné energetické spotřeby. Měřítkem k posouzení je hodnota součinitele prostupu tepla „U“. V případě sendvičových konstrukcí, například na bázi oceli, dosahují hodnoty „U“ velmi atraktivních hodnot, což je dáno mimo jiné skutečností, že taková stěna má obvykle lepší tepelnou izolaci než v případě „plných“ materiálů.

 

Roli zde hraje faktor variabilnosti skladby takové stěny, kdy je možné vybírat z vícero materiálového řešení s různými hodnotami „U“. Jak je na tom ale další důležitý parametr, pevnost, který je často považován veřejností za samozřejmost? V tomto ohledu jsou rozdíly možná ještě větší. pevnost obvodové konstrukce domu je velmi důležitá.

U sendvičových konstrukcí je podstatné ztužující opláštění. Až dosud se často používaly desky typu OSB 4 nebo sádrovláknité desky, které byly schopny splnit náročné požadavky na tuhost, paropropustnost a vzduchotěsnost. Sádrovláknitá deska s vlákny ve směsi papíru a sádry vytvářejícími pevnou vazbu má také vysokou objemovou hmotnost, která je předpokladem dobré protipožární ochrany a akustického útlumu. Má však jednu velkou nevýhodu – hůř se s ní pracuje a má vyšší cenu.

Je tu však ještě další relativně nová alternativa v podobě sádrokartonové desky Knauf DIAMANT X, kterou ve svých sendvičových konstrukcích používá firma Mr. Merkur. Jedná se o rodinné domy, haly nebo i jiné komerční projekty postavené na principu lehké tenkostěnné ocelové konstrukce, kterou tvoří ocelové profily vyráběné na speciálních strojích původem z Nového Zélandu. Stroje vyrábí „C“ a Omega profily válcováním oceli za studena. Profily se následně spojují v panely nebo vazníky (stěnové, střešní, podlahové, stropní apod.). Na opláštění těchto konstrukcí se používá sádrokartonová deska Knauf Diamant X.
Firma Mr. Merkur postavila s deskou DIAMANT X už více než 20 rodinných domů v pasivním standardu. Nejdůležitější a nezbytná je pro projekty rámová tuhost, deklarovaná Evropskou technickou certifikací, která je srovnatelná s klasickou sádrovláknitou deskou, nebo spíše  ještě vyšší. Její výhoda se plně projeví při zpracování, které je mnohem snazší než u sádrovláknité desky. Diamant X se totiž řeže stejným způsobem jako každá jiná sádrokartonová deska, což ve výsledku znamená, že stavba je tak rychlejší. Pro názornost – obvodové stěny průměrně velkého rodinného domu montují čtyři lidé zhruba dva dny. Za zmínku stojí i možnost bezproblémového lepení zateplovacího kontaktního systému a snadná kombinovatelnost s jinými deskami Knauf.
Skladba obvodového pláště u rodinných domů a difúzně uzavřeného systému je postupně za sebou omítka, polystyrenová izolace s lepidlem, penetrace, deska DIAMANT X, ocelová konstrukce, stříkaná tepelná izolace. Celou skladbu zakončuje dvojité opláštění sádrokartonovými deskami RED Piano (případně White). RED Piano se použije, jsou-li ze strany investora vzneseny vyšší požadavky na akustické vlastnosti obvodové stěny. Celková tloušťka stěny včetně lepidla a omítky je 39 cm, což je vzhledem k parametrům výborná hodnota. Požární odolnost takové stěny je REI 30, respektive 60 podle tloušťky opláštění. U rodinných domů jsou tyto hodnoty bohatě dostačující. V případě vnitřních příček tvořících dispozici domu se používají již standardní desky – tedy White, RED Piano, impregnovaná GREEN anebo klasický DIAMANT (záleží na konkrétních požadavcích zákazníka). Vnitřní příčky mají tl. 140, respektive 190 mm. U některých projektů se deska DIAMANT X použije i jako ztužující pro vnitřní stěny, to znamená i tam, kde tuhost a pevnost jsou stejně důležité jako stavební akustika.
Akustické vlastnosti desky Diamant X předčí jiné materiály, čemuž mimo jiné vděčí konstrukci s vyšší objemovou hmotností, tzn. ≥ 1000 kg/m3, takže stavební akustika obvodových stěn je naprosto dostatečná.

MontHaus s.r.o. - Mr. Merkur

Těšínská 557, Ostrava


Najít trasu

Související produkty

Související stránky