Knauf Knauf
zpět

Založení společného podniku LBK Perlit, s.r.o.

LBK_lom_malý

Knauf rozšiřuje své aktivity

Dynamický rozvoj společnosti Knauf, který byl v posledních letech provázen na jedné straně pravidelným rozšiřováním portfolia svých výrobků, včetně převzetí některých významných značek v oblasti stavebních hmot, a na druhé straně stabilní ekonomickou situací firmy, doznal dalšího významného kroku. Knauf nyní uzavřel smlouvu o vytvoření společného podniku s firmou LB Minerals, a. s., konkrétně se jedná o kapitálový vstup do společnosti LB Perlit, s.r.o., které se tímto krokem zvýšilo základní jmění na 6 600 750 EUR.  V této souvislosti došlo rovněž ke změně názvu firmy na LBK Perlit, s.r.o.
 
Současný jednatel firmy Knauf Praha a Knauf Bratislava – Ing. Radek Bedrna, MBA, se stává druhým jednatelem firmy LBK Perlit, společně s Ing. Jánem Mendelem, MBA.
 
V rámci nově uzavřené smlouvy o spolupráci se obě strany zavázaly během roku 2015 významným způsobem zmodernizovat a zkvalitnit výrobu jednotlivých frakcí perlitu. V souladu se současnými požadavky stávajících a potenciálních zákazníků jde především o výrobu užších a přesnějších frakcí tohoto materiálu, jenž nachází široké uplatnění v mnoha odvětvích stavebního průmyslu, zejména pak při výrobě izolací, speciálních betonů apod.