Knauf Cleaneo v Orlickoústecké nemocnici

Nemocnice Ústí nad Orlicí

Vybudování nového objektu urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici je prozatím největší dokončenou investicí v historii Pardubického kraje, kterou překoná až dokončení centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici. Koncepce nové moderní budovy prezentuje objekt jako vstupní bránu návštěvníků do nemocnice. Na jednom místě se soustředil celý komplex ambulancí a ošetřoven včetně rentgenu, ultrazvuku a CT. Stavba centrálního příjmu proběhla ve dvou etapách a dokončena byla na jaře roku 2022. Při výstavbě nechyběla suchá výstavba Knauf včetně akustických desek Kauf Cleaneo nebo špičkových desek Safeboard proti RTG záření. 

Koncepce nové moderní budovy prezentuje objekt jako vstupní bránu nemocných do nemocnice. Na jednom místě se soustředil celý komplex ambulancí a ošetřoven včetně rentgenu, ultrazvuku a CT. Stavba centrálního příjmu proběhla ve dvou etapách. Při výstavbě nechyběla suchá výstavba Knauf. 

Nová žlutě zbarvená budova má celkem čtyři podlaží. V prvním podzemním podlaží se nachází techniciké zázemí, kotelna, úpravna vody, šatny a sociální zařízení. V nadzemním podlaží - úproveň terénu - je umístěn kompletní ambulatní trakt a také pracoviště urgentního příjmu, které má svůj zvláštní vstup pro pacienty, které do nemocnice dopraví záchranná služba. Speciální pracoviště se skládá z  hzaly a pěti specializovaných lůžek, která jsou vybavena nejmodernějšími přístroji včetně ppotřebného zázemí. Ve dvou dalších patrech byly vybudovány lůžkové jednotky ARO a JIP. 

Stavební konstrukce nemocnice
Objekt centrálního příjmu byl  navržen a ppostaven ve formě monolitické železobetonové konstrukce posazené na hlubinných pilotech. První podzemní podlaží je rovněž monolitické, tvořené tzv. bílou vanou, to znamená bez hydroizolace. Fasáda objektu je prosklená s černými hliníkovými profily. Je doplněna venkovními žaluziemi žluté barvy, které mají zásadní podíl  na zajímavém designu budovy. 

Na beton navazuje sádrokarton
Vnitřní uspořádání bylo navrženo s ohledem na maximální funkčnost a efektivitu zdravotnického zařízení. Základní tvar byl vytvořen sádrokartonovými příčkami typu W 112, což znamená, že jsou provedeny s dvojitým opláštěním nejčastěji bílými deskami Knauf White, které uspokojily požadavky investora i předpisy českých norem vztahující se k tomuto typu zařízení. 
Tam, kde bylo potřeba, posloužily předstěny W 626 (například u monolitických stěn.) Z důvodu požární odolnosti byly na šachtových stěnách ochraňujících páteřní rozvody použité naopak červené desky Knauf RED Piano (2 x 12,5 mm) montované na šachtových profilech CW, neboť požadavek zněl na El 45. Z důvodu údržby musela být v těchto stěnách instalována revizní dvířka 200 x 200 a 600 x 600 mm. Počet revizních dvířek na této stavbě je poměrně vysoký. Je jich na 550! 
Při pohledu na pokoje napadne jen málokoho, jakým způsobem byly postaveny prosklené mezistěny. Jedná se o tzv. svěšené sádrokartonové stěny, které jsou dvoumetrovým sklem, čímž vznikla praktická prosklená příčka. Sádrokartonová konstrukce je opět typu W 112. Tím došlo k rozdělení prostoru na jednotlivé pokoje, ale přitom byl zajistěn akustický komfort - pacienti se navzájem neruší. Protože fasáda je celoplošně prosklená, bylo nutné všechny příčky provést v režimu kluzného napojení (prohyb max 20 mm.)
V místech, kde se příčka přímo napojovala na fasádu, byl použit systém zúžené příčky W 111 s RED Piano deskou  15 mm silnou, která byla doplněna pozinkovaným plechem 2 x 2 mm. Důvodem nebyl jen fakt "pracující" fasády vlivem změn teplot, ale odhlučnění jednotlivých pokojů. V místech, kde se počítá s vyšší vlhkostí, se použily impregnované desky Knauf Green

U rentgenu je Safeboard
V rámci ambulantního komplexu byl vybudován i rentgen. Jedná se o samostatnou místnost, jejíž stěny tvoří robusní příčky W 115 s trojitým zaklopením deskou Knauf Safeboard na profilech CW 75 a CW 100 s vloženou zvukovou izolací 80 mm. 

Podhledy plné i děrované
Velká část stropů - podhledů byla navržena v sádrokartonové konstrukci D 112. Vystřídaly se v nich desky White, RED Piano nebo Green, ale také děšrované desky Knauf Cleaneo UFF se stupňovitou hranou. Důvody k výběru děrovaných desek nebyly jen estetické, ale samozřejmě akustické. Proto je vidíme v podhledech na místech,  kde dochází logicky k zhušťování počtu lidí, to znamená zejména ve vstupní hale. Podle prostředí jsou desky na rubové straně opatřeny černým nebo bílým rounem. Pro zvýšení akustického efektu podhledu byla na desku Cleaneo vložena ještě čedičová vata tl. 40 mm. Všechny koncové prvky jsou v podhledech zapuštěny tak, aby se vytvořil celistvý a jednolitý strop. 

Tmely a detaily
Povrchová úprava sádrokartonových příček byla projektantem předepsaná na kvalitu Q2, ale jak nám ukázal zpracovatel, reálně byly všechny povrchy příček vylepšeny až na kvalitu Q3. A to za pomoci tmelu Uniflott. Žádný jiný totiž zpracovatel suché výstavby - firma B&V GIPS Eu S.R.O. už nepoužívá. 
Tento projekt je již zrealizován, a tak nová budova nemocnice může sloužit svým pacientům. 
Všem přejeme, aby do nemocnice nikdo nemusel, ale když už tato situace nastane, víme, že tato nemocnice jvás uvítá a poskytne nadstandardní komfort.  

Investror: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Projektant: Sdružení EP - PAK

Realizace suché výstavby: B&V Gips EU, s.r.o.
                                                           

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Kyjevská 44, Pardubice


Najít trasu

Související stránky