Suchý beton SB 30

Hrubý beton SB 30

Hrubý beton SB 30

Suchý beton pevnostní třídy C 25/30 je určen pro všechny běžné betonářské práce menších rozsahů, jako jsou podkladní a opěrné konstrukce, límce kanalizačních vpustí, betonáž vsakovacích jímek a šachet, výplň ztraceného bednění apod. Směs je také vhodná pro výrobuu betonových dílců (překladů, dlaždic) a pro podlahy ve sklepech, garážích a dílnách.

Detaily

Vlastnosti

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných chemických zušlechťujících přísad.

Technické údaje

  • klasifikace dle ČSN EN 206: C25/30 - X0; XC1; XC2; CI 0,2 - D max. 4
  • reakce na oheň: A1
  • zrnitost: 0,0 - 4,0 mm
  • spotřeba záměsové vody: 30 kg pytel cca 3 l
  • spotřeba suché směsi: cca 2000 kg/m3
  • doba zpracovatelnosti: 2 hod.
  • doba mísení: 3 - 5 min.
  • doba zrání: minimílně 28 dní
  • vydatnost: 30 kg cca 0,4 m2 /40 mm; 1 tuna cca 6,2 m2 / 80 mm

Soubory ke stažení

Název Vydáno Typ dokumentu  
Knauf suchý beton SB 30 03/2020 technický list PDF
Knauf suchý beton SB 30 02/2020 prohlášení o shodě PDF
Knauf suchý beton SB 30 04/2020 bezpečnostní list PDF

Varianty produktu

Druh Varianty výrobku Váha v kg Číslo produktu
Suchý beton SB 30 Hrubý beton SB 30 30 kg 30 613129