Enterprise Office Center

Nová nepřehlédnutelná dominanta Prahy

Enterprise Office Center

Enterprise Office Center je nová kancelářská budova v Praze na Pankráci, hned vedle Pražské magistrály a lze ji jen těžko přehlédnout. Více než 40 metrů vysoká a přes 120 metrů dlouhá budova upoutá všechny, kteří jedou z Prahy nebo do Prahy ve směru od Brna. Svou prominentní polohou se stala jednou z nových dominant Prahy.

Stavba je vnímána hlavně z jedoucího auta a na to reaguje křivka, půdorysně kopírující stopu ul. 5 května. Rytmus vertikálních prvků se s pohybem proměňuje a  podporuje dynamický design fasády. Hmota nižšího  podlažní křídla respektuje uliční čáru v ulici Pikrtově a dotváří její prostor. Stavba svým řešením splňuje požadavky BREEAM Excellent.
 

Kancelářské plochy v 11 nadzemních podlažích jsou doplněny obchodními plochami, kavárnou a kantýnou v přízemí, garážemi a technickým zázemím ve čtyřech suterénech a na střeše. Funkčně tvarovaná skleněná protihluková stěna vymezuje před kantýnou a kavárnou relaxační prostor. Prostor vnitřního dvora s vodní plochou je přístupný veřejnosti. Stavba se skládá ze dvou traktů, které spolu svírají úhel cca. 45 stupňů a spojuje je prosklená přízemní recepce. Nad ní je navržen páteřní nosník z předpjatého monolitu s ocelovými krokvemi a trojitým zasklívacím systémem. Prostor je vybaven pro příležitostné výstavy, hudební a jiné eventy.
Konstrukce stavby je provedena jako monolitický skelet s prosklenou fasádou. Opláštění má díky trojitému zasklení velmi dobré tepelně izolační a akustické vlastnosti. Vnitřní konstrukce jsou pak kromě betonových šachet provedeny jako suchá výstavba ze sádrokartonových konstrukcí Knauf a na podhledech se ve většině plochy vyskytuje minerální kazetový podhled 60 x 60 cm.
Vše se zdá být jednoduché, uniformní, pravoúhlé, taková štábní kultura. Ale speciálně u podhledů je opak pravdou. Minerální kazety jsou ohraničeny sádrokartonovými čely, které mají proměnnou šíři a délku, protože všechny směřují je středu pomyslné kružnice, jejíž část obvodu sleduje dominantní budova. Kružnice má střed kdesi na místě obchodního domu Arkády Pankrác a proto se všechny podhledy sbíhají radiálně k tomuto středu. Pouze podhledy v obou zaoblených koncích budovy jsou z plného sádrokartonu a světla v podhledu jsou orientována jinak a to ke středu zaoblení právě těchto konců.
Recepce spojující obě budovy je velice prostorná. Možná také proto jsou zde podhledy z děrovaných desek, které brání rozléhání zvuku, takže k vám nedoléhá žádná ozvěna, v podobném prostoru očekávaná. Prostor je plný světla pod skleněnou střechou nesenou ocelovými prvky. Ty jsou z důvodů dosažení požární odolnosti zabaleny do úhledných kastlíků ze sádrokartonu. Shora na ně svítí přes sklo slunce, zdola odolávají obdivným pohledům návštěvníků budovy.

Enterprise Office Center

Pikrtova 1a, Praha 4


Najít trasu