V hlavní roli Topas

Dětská léčebna v Janských Lázních

Dětskou léčebnu Vesna v Jánských Lázních postavili v 70. letech minulého století Italové a v současné době prochází postupnou a hlavně důkladnou rekonstrukcí, jejímž účelem je pozdvihnout prostředí léčebných pobytů na úroveň odpovídající současným trendům a normám. Tenkrát bylo samozřejmě vše jinak. Původní stavba odpovídala v podstatě standardům používaným v Itálii, například v tom směru, že tepelný audit budovy byl velmi špatný.
Objekt se sice pyšnil hliníkovými okny, která byla na tu dobu ojedinělým prvkem, ale tepelné ztráty byly veliké. Ve své době to byla ale výjimečná stavba postavená tehdy za nemalé peníze a nabízela až 300 lůžek. Léčebna se věnuje pacientům do 15 let věku s onemocněním pohybového aparátu a dýchacího ústrojí a nervovým onemocněním. Světovou proslulost si získala léčbou následků dětské obrny.
Horské prostředí léčebny je jako stvořené pro lázeňský pobyt. Zdravý vzduch, léčebné prameny, příroda a hory vytváří pro pacienty to nejlepší pro-středí. V současné době se realizuje druhá etapa, to znamená kompletní rekonstrukce druhého patra objektu. V první etapě prošlo rekonstrukcí 6. patro. Vše probíhá za plného provozu léčebny.

Rekonstrukce léčebny má za cíl vdechnout objektu statut moderního zařízení s maximálním komfortem v interiéru. Rovněž to znamená zásadně změnit energetické poměry, objekt zateplit a přizpůsobit stavbu současným požárním předpisům.

Postup prací znamenal kompletně vybourat vnitřek a postavit zcela nový. Otázkou bylo, jaké desky v konstrukcích stěn a příček použít. Muselo se přihlížet ke skutečnosti, že se zde budou pohybovat pacienti na vozících a opírat se o nejrůznější madla, což znamená vyšší zatížení závěsů (nejen v koupelnách), než je obvyklé. Projekt nejprve zvažoval použití sádrovláknité desky, ale nakonec dostala přednost sádrokartonová deska Knauf TOPAS. Důvodů bylo hned několik. Díky zvýšené pevnosti svého jádra a povrchu vyhověla základnímu požadavku na pevnost a odolnost konstrukce, současně s vysokou únosností pro zavěšování těžších předmětů (například sedátek). Důležitým aspektem byla také vyšší požární odolnost a možnost řezat desku standardním sádrokartonářským nožem, což bylo pozitivní pro rychlost stavby. Přidejme k tomu ještě skutečnost, že deska je impregnovaná, takže použitelná i v místech s vyšší koncentrací vlhkosti, jako jsou koupelny a sociální zařízení. Sečteno podtrženo, deska TOPAS je použita ve všech konstrukcích, čímž se výrazně zjednodušila logistika. Takže, jak se říká: „dvě mouchy jednou ranou“.

Ucelený systém příček s dvojitým opláštěním
Vzhledem k tomu, že se jedná o dětskou léčebnu, je kladen velký důraz na perfektní provedení detailů. Na všechny mezibytové stěny, příčky a rovněž předsazené stěny byl uplatněn ucelený systém s dvojitým opláštěním deskou TOPAS. Většina konstrukcí svislých stěn je v modulu W112. Desky jsou standardní tloušťky 12,5 mm. Uvnitř konstrukce je 8 cm izolační minerální vaty a celková tloušťka mezibytových příček je tak 150 mm. Dodejme, že ačkoliv TOPAS není typickou akustickou deskou, takto poskládaná konstrukce přesto vyhověla požadavku na zvukovou neprůzvučnost příček 56 dB. Každý pokojík je samostatný požární úsek s předepsanou požární odolností 60 minut. To desky TOPAS hravě zvládnou. Samozřejmě tam, kde je potřeba, jsou použity protipožární ucpávky. Plochy a spáry stěn a příček jsou tmeleny Uniflottem. Protože je objekt z větší části „otevřen“ na jižní stranu a tudíž na stěny a příčky dopadá velké množství svět.la, zpracovatelská firma provádí navíc celoplošnou úpravu stěn na stupeň kvality Q3. Dobře k tomuto účelu posloužila snadno brousitelná (v tomto případě za sucha) finální tenkovrstvá stěrka Goldband Finish.
 
Předsazené stěny a podhledy
Po likvidaci původního uspořádání a vybourání všech příček se ukázalo, že bude potřeba realizovat zejména u obvodových monolitických stěn sádrokartonové předsazené stěny v konstrukci W 623 a 625. Většina z nich je kvůli místu upevněna přímo na CD profily. Předsazená stěna má uvnitř izolační vatu tloušťky 5 cm, která pomáhá tepelné izolaci objektu. Pro doplnění – venkovní zateplení bude realizováno až po dokončení celkové rekonstrukce objektu. I předsazené stěny jsou dvojitě zaklopené deskami TOPAS. V některých případech předsazené stěny ukrývají potřebnou moderní technologii a instalace, ale tam už jsou vzhledem k prostoru použity CW profily. Podlaha v objektu je betonová. V sádrokartonových konstrukcích je nakonec jedna výjimka, totiž v designových podhledech (například na chodbě), kde TOPAS nahradila klasická deska Knauf White.
 
Vnitřní prostor a uspořádání dětské léčebny Vesna je z pochopitelných důvodů náročné na konstrukci a materiály. Není to jen přísný požární předpis (60 minut), ale hlavně vyšší nároky na únosnost stěn pro potřeby nemocných s omezenou pohyblivostí. Celý interiér je řešen jako bezbariérový se speciálními únikovými cestami, které se musely přizpůsobit pacientům na vozíku. Léčebna ale také poskytuje vysoký standard komfortu a příjemné prostředí. Vše technické je schované za sádrokartonem a TOPAS byl v tomto případě tím hlavním režisérem i aktérem. Pro ilustraci – 2. etapa rekonstrukce „spolykala“ zhruba 8000 m2 těchto desek.
 

Dětská léčebna Vesna

Horní promenáda 268, Janské Lázně


Najít trasu

Související produkty

Související stránky