Diamant chrání data s nejvyšší prioritou

Datové centrum TTC TELEPORT

Naše návštěva je samozřejmě předem ohlášena a ostraha o nás ví dříve, než stačíme zaparkovat. Máme však potřebné povolení a tak se brána po chvíli otevírá a my můžeme vstoupit do supermoderního datového centra. To znamená do místa, které je určeno pro nepřetržitý provoz počítačových serverů či jiných informačních technologií.

 

Je jasné, že prudký rozvoj digitalizace se zasloužil o to, že datová centra u nás přibývají. Nejdůležitější pro provoz takového zařízení je jeho bezpečnost, a to v mnoha ohledech. Zákazník datového centra musí mít jednak jistotu stabilního prostředí, kde každý stupeň teploty plus nebo minus může hrát svou roli, také se musí spolehnout, že nikdo nepovolaný se do centra nedostane, a současně si musí být jist požární bezpečností. Proto je objekt datového centra postaven s chirurgickou pečlivostí, o čemž se brzy přesvědčíme.

Jedním z nejmodernějších datových center ve střední a východní Evropě je areál firmy TTC TE.LEPORT označovaný jako TTC DC2. Na vysvětlenou – jedná se o druhé datové centrum této firmy v Praze. Rozprostírá se na ploše 8000 m² v areálu bývalé tiskárny Svoboda. Vlastní datové centrum, když nepočítáme administrativní zázemí, nabízí klientům přes 4000 m² plochy, ve které je postaveno 34 zákaznických sálů s možností přizpůsobení na míru požadavkům každého z nich. Jednotlivé sály jsou vystavěny a provozovány podle standardu TIER III, který odpovídá nejvyšším požadavkům. Centrálními zdroji chladu jsou 8 + 1 výrobník chladu pro médium voda/glykol v zapojení suchý chladič a chiller. Rozvody chladicího média jsou realizovány zdvojeným potrubím. Všechny komponenty chladicího systému jsou redundantní a napájené ze dvou nezávislých elektrických zdrojů. Zajímavostí je, že administrativní část datového centra využívá odpadního tepla ze zákaznických a technologických sálů, k čemuž slouží výměníky tepla. Inu i zde platí, že ekologie a nízká energetická náročnost je důležitá.

Z bezpečnostního hlediska jsou sály postaveny ve třídě RC3. Velká pečlivost byla samozřejmě věnována otázce požární bezpečnosti, která musí splnit v jednotlivých zákaznických úsecích až 90 minut. To znamená protipožární dveře, všechny příčky a požární ucpávky všech rozvodů. Kdyby přece jen k nějaké nehodě došlo, do deseti vteřin se utěsní protipožární dveře a případně dojde k hašení speciálním plynem. Vše je kontrolováno a zkoušeno v pravidelných intervalech.

Kam se oko podívá, tam je Diamant
Je zřejmé, že na stavbu datového centra bylo zapotřebí zvolit takový materiál, který bude splňovat hned několik kritérií. Což se ukázalo jako jednodušší cesta než kombinace více druhů materiálů. Na prvním místě byla pevnost, tvrdost a požární odolnost. Vlastní objekt je tvořen ocelovou konstrukcí upevněnou na betonovém základu. Obvodové stěny areá.lu byly vyzděny, ale vše ostatní, tedy kromě plechové střechy, bylo svěřeno suché výstavbě. Stěžejním materiálem se stala sádrokartonová deska Knauf Diamant, která splnila přísné bezpečnostní parametry. S její pomocí byla kolem obvodových stěn postavena předstěna dvojitě zaklopená 12,5 mm deskou a doplněná izolační vatou. Příčky, které vymezují jednotlivé zákaznické sály a ostatní místnosti, jsou 25 cm silné a jsou složeny ze 4 desek Knauf Diamant (to znamená dvojité zaklopení na každé straně) a izolační vatou. Příčky „nesedí“ na podlaze, ale jsou „vytaženy“ zhruba o 10 mm nad rovinou podlahy. Jednak bylo zapotřebí spoj dokonale utěsnit speciálním tmelem a současně zabezpečit dilataci, neboť ocelová konstrukce vlivem okolních teplot pracuje. Původně se přemýšlelo o variantě příčky doplněné plechem (kvůli bezpečnosti), ale vlastnosti desky Diamant přesvědčily projektanta a investora, že jsou dostačující. Vše podstatné z pohledu instalací včetně důležitého chlazení i topení je schováno pod plovoucí podlahou. Strop je tvořen protipožárním podhledem, ve kterém se použi.la ovšem jiná deska, rovněž protipožární – Knauf RED Piano. I v podhledu je dvojitý záklop, izolační vata a nad ní trapézový plech. Nad podhledem je 3metrový prostor a teprve pak následuje střecha. Jak procházíme centrem, je nám více než jasné, že na této stavbě byla spotřeba Diamantu obrovská. V rámci rozšíření datového centra v roce 2020 bylo použito kolem 180 palet těchto špičkových, do modra zbarvených desek.
Datové centrum je jak z pohledu provozu, tak stavby velmi sofistikované a technicky zajímavé zařízení.  A jak bylo řečeno na začátku, bezpečnost, je tu nejskloňovanějším slovem. V každé místnosti jsou instalovány tlakové hasicí lahve. A pokud by z nějakého důvodu došlo k přerušení elektrického proudu, jsou tu k dispozici záložní agregáty, které se rovněž pečlivě kontrolují a testují. Stejně jako teploty v každé místnosti.
Společnost TTC TELEPORT provozuje v současné době na území Prahy dvě datová centra. První bylo uvedeno do provozu v roce 2001 a nachází se v lokalitě Tiskařská. Druhé (TTC DC2), které jsme měli možnost navštívit, je v lokalitě Sazečská. Firma je držitelem certifikátu TIER III, které přísluší nejvyspělejším datovým centrům na světě.
 

TTC TELEPORT

Tiskařská 257/10, Praha 10


Najít trasu

Související stránky