zvyšujeme odborné znalosti

Certifikace na protipožární konstrukce

Zvyšování odborných znalostí v konstrukcích suché výstavby významně přispívá k širšímu povědomí o možnostech využití sádrokartonových desek při stavbě budov. Použití těchto systémů významně zvyšuje jejich požární odolnost.

Certifikační školení

Certifikace firem na montáž protipožárních konstrukcí je dalším stupněm ve vzdělávání zpracovatelů sádrokartonových desek. Zastřešovatelem a vydavatelem certifikátu je společnost Knauf Praha, spol. s r.o., která ve spolupráci s Cechem suché výstavby ČR usiluje o zvyšování jakosti montáže.

Certifikační školení je zaměřeno především na oblast týkající se požární ochrany a je určeno zejména pro zpracovatele, kteří již mají osvojené zásady montáže suché výstavby a vědí, jak se dané systémy montují.

Certifikační školení je jednodenní. Skládá se z teoretických přednášek a je zakončeno závěrečným testem. Po úspěšném absolvování je vydán Certifikát na montáž konstrukcí suché výstavby včetně konstrukcí protipožárních.

Platnost certifikátu je 3 roky a pro členy Cechu Suché výstavby ČR je platnost 5 let. Za certifikační zkoušku zaplatí uchazeč částku 2 300,- Kč vč. 21% DPH.

CERTIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ NENÍ URČENO ZAČÁTEČNÍKŮM!

Termíny certifikací a on-line přihláška