Knauf Knauf
zpět

Rychletuhnoucí beton BN 30

BN 30 Rychletuhnoucí beton

BN 30 Rychletuhnoucí beton

Suchou maltovou směs BN 30 je výhodné použít všude tam, kde je potřeba rychlý nárůst pevnosti, vysoká přilnavost k podkladu, zvýšená vodotěsnost a odolnost vůči agresivnímu prostředí (např. síranům). Z již odzkoušených použití lze doporučit: extrémně namáhané konstrukce a plochy (vykládací rampy), opravy vadných prefabrikovaných dílců a monolitických betonových konstrukcí, torkretáž, betonové lože pro chemicky odolné dlažby, opravy stok splaškových vod, osazování kanalizačních vpustí a poklopů apod. Betonové potěry jsou pochozí za 24 hodin.

Detaily

Vlastnosti

Složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných chemických zušlechťujících přísad. Hydrofobizována.

Technické údaje

  • nese označení CE
  • zrnitost 0 - 4 mm
  • počátek tuhnutí cca po 30ti minutách
  • skladovat max. 12 měsíců

Soubory ke stažení

Název Vydáno Typ dokumentu  
BN 30 10/2017 technický list
BN 30 02/2013 prohlášení o vlastnostech PDF
BN 30 05/2014 bezpečnostní list PDF
 

Varianty produktu

Druh Varianty výrobku Váha v kg Číslo produktu
BN 30 Rychletuhnoucí beton BN 30 30 kg 30 500806