Rychletuhnoucí beton BN 30

BN 30 Rychletuhnoucí beton

BN 30 Rychletuhnoucí beton

Suchou maltovou směs BN 30 je výhodné použít všude tam, kde je potřeba rychlý nárůst pevnosti, vysoká přilnavost k podkladu, zvýšená vodotěsnost a odolnost vůči agresivnímu prostředí (např. síranům). Z již odzkoušených použití lze doporučit: extrémně namáhané konstrukce a plochy (vykládací rampy), opravy vadných prefabrikovaných dílců a monolitických betonových konstrukcí, torkretáž, betonové lože pro chemicky odolné dlažby, opravy stok splaškových vod, osazování kanalizačních vpustí a poklopů apod. Betonové potěry jsou pochozí za 24 hodin.

Detaily

Vlastnosti

Složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných chemických zušlechťujících přísad. Hydrofobizována.

Technické údaje

  • nese označení CE
  • zrnitost 0 - 4 mm
  • počátek tuhnutí cca po 30ti minutách
  • skladovat max. 12 měsíců

Soubory ke stažení

Název Vydáno Typ dokumentu  
BN 30 01/2023 technický list
BN 30 02/2022 prohlášení o shodě PDF
BN 30 11/2022 bezpečnostní list PDF