Knauf Knauf
zpět

Ochraňte se s bezpečnostní konstrukcí

Bezpečnostní konstrukce

Pružně reagujeme na požadavky stavebního trhu a zvyšující se nároky uživatelů staveb. Proto stále rozšiřujeme počet skladeb konstrukcí, které vyhovují aktuálním normám z hlediska bezpečnostních požadavků.

Bezpečnostní konstrukce v suché výstavbě

Ve stavebnictví jsou kromě standardních požadavků na vlastnosti stavebních konstrukcí, také požadavky týkající se bezpečnosti. Nové skladby a certifikace skladeb bezpečnostních konstrukcí je předurčují k použití nejen v bytové výstavbě, ale i na stavbách s tzv. chráněným prostorem jako jsou pojišťovny, banky apod. Tyto skladby najdou uplatnění při výstavbě rozličných budov a umožňují splnit požadavky na zvyšující se potřebu jejich uživatelů z hlediska bezpečnostních norem a z hlediska jejich vlastní bezpečnosti.

Bezpečnostní konstrukce v rámci suché výstavby jsou celkově lehčí, rychlejší na montáž i demontáž. Bezpečnostní konstrukce jsou vyžadovány díky přísnějším kritériím pojišťovacích společností, ale také je nutné použít tyto konstrukce ve stavbách, kde se předpokládá nebezpečí vniknutí nepovolanými osobami nebo je nutné prostory ochránit proti násilnému vniknutí a samozřejmě tam, kde to vyžaduje norma. Skladby bezpečnostních konstrukcí jsou obdobné jako u konstrukcí suché výstavby s tím rozdílem, že se pro zajištění bezpečnostní třídy vkládá do konstrukce mezi sádrokartonové desky a ocelové profily nebo mezi sádrokartonové desky plech o tloušťkách 0,5 – 0,6 mm. Plech se připevní pomocí trhacích nýtů na ocelové profily nebo se přišroubuje a tím je zajištěna jeho poloha. Touto úpravou dojde k zvýšení bezpečnostní třídy standardních konstrukcí. Další možností jak dosáhnout bezpečnostní třídy RC3 je použití desek Topas nebo Massivbauplatte na ocelové spodní konstrukci. Tyto stavební desky mají vyšší tuhost resp. pevnost jádra, proto vyhoví na stupeň třídy bezpečnosti RC3 i bez vloženého plechu.  

Velkým problémem bývají u těchto konstrukcí prostupy, různé typy zásuvek, vypínačů či elektrokrabic, kde většinou vznikají různá omezení a složité detaily. Společnost Knauf provedla zkoušku s elektrokrabicemi umístěných v konstrukci bezpečnostních příček. U většiny skladeb je nutností elektrokrabice neumisťovat proti sobě a do jednoho pole. S elektrokrabicemi umístěnými naproti sobě v jednom poli je certifikovaná skladba s označením W118 v provedení W115 symetrická na stupeň bezpečnosti RC3. Tato skladba je opatřena  plechem o tl. 0,5 mm umístěným mezi profily. Je tedy možné při dodržení podmínek, které jsou uvedené v technických listech osazovat do bezpečnostních příček elektrokrabice. Veškeré skladby a konstrukce jsou certifikovány dle aktuálních platných norem příslušným certifikačním úřadem pro Českou Republiku. Je potřebné, aby bezpečnostní konstrukce montovaly pouze firmy, které jsou proškolené firmou Knauf a mají platný certifikát na montáž bezpečnostních konstrukcí Knauf.

Knauf MASSIVBAUPLATTE

deska-massivbauplatte-red.jpg

Desky Massivbauplatte jsou dostupné v provedení RED, popřípadě RED GREEN. Tloušťka desky 25 mm umožňuje především zvětšit vzdálenosti profilů ze standardních 625 mm na 1000 mm, což představuje významnou úsporu v použití profilů, a to skoro o 40 %.

Knauf TOPAS

deska-knauf-topas.jpg

Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují od desky vysokou únosnost stěny pro zavěšené předměty a schopnost plnit statickou výztužnou zavětrovací funkci v rámových konstrukcích (ocelové i dřevěné skeletové konstrukce).
Je ideální pro příčky a předsazené či šachtové stěny, u kterých se vyžaduje vysoká únosnost pro zavěšené předměty prostřednictvím hmoždinek tj. v bytových kuchyních, koupelnách, bytových jádrech.
Desky TOPAS lze použít i jako výztužnou desku v dřevostavbách či ocelových skeletových konstrukcích.

Související stránky