Knauf Knauf
zpět

Akustika

Akustika

V pojmu akustika se nám v zásadě spojují dvě věci - akustika prostoru a zvuková izolace.Nabízíme řešení pro obě varianty.

Zvuková izolace versus prostorová akustika

 • OBR_AKUSTIKA_stavební-fin

  ZVUKOVÁ IZOLACE - STAVEBNÍ AKUSTIKA

  Šíření zvuku mezi dvěma místnostmi nebo mezi vnitřním a vnějším prostředím budovy
   
  Pokud mluvíme o stavební akustice, pak jde především o ZVUKOVOU IZOLACI v budovách. Tedy o zvuk, který se šíří z jedné místnosti do druhé - nebo posuzujeme budovu  a její okolí, zevnitř ven, respektive zvenku dovnitř.
  Toto šíření zvuku může probíhat jako vzduchem přenášený zvuk nebo jako zvuk přenášený pevnými tělesy, tj. okolními stěnami, stropy a podlahami. Podle typu použití sousedních místností jsou konstrukční části stěn, stropů a podlah postaveny podle odpovídajících požadavků na akustiku budov.
  V závislosti na těchto požadavcích se použijí vhodná řešení pro zvukovou izolaci. K nim patří mimo jiné sádrokartonové desky Knauf Silentboard, nebo konstrukce systému Knauf Diamant či RED Piano, zvukově izolační závěsy  a lišty.
  Více o zvukové izolaci
 • OBR_AKUSTIKA_prostor-fin

  PROSTOROVÁ AKUSTIKA

  Šíření zvuku uvnitř místnosti

  Pokud se zabýváme PROSTOROVOU AKUSTIKOU, pak primární zvuk je ten, který vzniká v místnosti, ve které se člověk nachází. Vedle přímého zvuku zde vzniká i zvuk, který se odráží (ozvěna) a člověk vnímá i tento odraz. Řešení pro akustiku místnosti mají za cíl upravit ozvěnu tak, aby vyhovovala potřebám pro její použití. Toto použití může přinést různé požadavky na akustickou kvalitu místnosti. Např.: při použití místnosti pro hudební účely je zapotřebí dlouhá doba dozvuku, aby se zvuk nástrojů rozezněl, při použití místnosti pro vzdělávací účely potřebujeme kratší dobu dozvuku a velmi dobrou srozumitelnost řeči. Doba dozvuku v místnosti může být ovlivněna absorpcí stěnových a stropních ploch. Takovými plochami mohou být akustické děrované desky Knauf CLEANEO.
   
  Více o prostorové akustice

AKUSTICKÝ KATALOG KNAUF - Akustika stavebních konstrukcí a prostorová akustika se systémy Knauf

Novinky k tématu Akustika

Základní pojmy v akustice

Vzduchová neprůzvučnost

Vzduchová neprůzvučnost je nejvíce sledovaná a normou stanovená veličina pro jednotlivé typy budov a místností. Označuje se obecně Rw a její hodnoty se udávají v decibelech. Čím vyšší je Rw , tím je na druhé straně konstrukce větší ticho. Jednoduše řečeno, jde o to, že byste neměli slyšet hlasitě diskutující sousedy za stěnou, případně můžete klidně spát, i když zbytek rodiny vedle v pokoji sleduje válečný film. Vzduchová neprůzvučnost je závislá na druhu použité konstrukce, její objemové hmotnosti a pružnosti.
Je důležité vědět, že vzduchová neprůzvučnost je laboratorní (Rw v ideálním prostředí) a stavební R´w (stěna včetně reálného napojení na podlahu a strop). Stavební neprůzvučnost R´ w bývá o 4 až 8 dB nižší (a tedy horší) než laboratorní Rw!

Řešení KNAUF:
Akustické sádrokartonové desky Knauf RED Piano, Knauf DIAMANT a Knauf SILENTBOARD a jejich vzájemná kombinace dokáží v podstatě vyloučit hluk pronikající z místnosti do místnosti. Systém suché výstavby Knauf je dokonalá stavebnice, kde lze akustické sádrokartonové desky různě kombinovat, volit si šířku profilů a tím docílit takových výsledků, které budou přesně vyhovovat Vašim představám, požadavkům a samozřejmě i cenovým možnostem.

Kročejový zvuk

Vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku (Ln,w ) je opět stanovená normou  a její hodnoty se také udávají v decibelech. Je žádoucí, aby hladina kročejového zvuku při měření vycházela co nejnižší. Čím méně decibelů naměříte, tím menší dupot od sousedů slyšíte.

Řešení KNAUF:
Nejúčinnější a nejekonomičtější variantou zlepšení zvukové izolace železobetonových, keramických nebo dřevěných stropů jsou podhledy Knauf v kombinaci s plovoucími sádrokartonovými podlahami Knauf. U stropů sledujeme vzduchovou neprůzvučnost a kročejový zvuk.

Doba dozvuku

Doba dozvuku je hodnota, kterou se posuzuje schopnost místnosti nebo povrchů pohlcovat hluk námi vytvořený. Její optimální hodnoty jsou v rozmezí 0,3 - 0,6 skund. Pokud je to méně, cítíme, jakoby se naše slova ztrácela, pokud je to více, místnost má silnou ozvěnu. O co vlastně jde? Zjednodušeně řečeno se jedná o to, abychom nerušili sebe sami hlukem, který vydáváme. Námi vydávaný hluk se často odráží od stěn a stropů jako ping pongový míček a my neslyšíme vlastní slova. Doba dozvuku se tedy týká prostorové akustiky a řeší se všude tam, kde se shromažďuje větší počet osob - ve školách, školkách, sportovních halách, přednáškových a koncertních sálech nebo restauracích. Význam má i v moderních bytech, kde může zamezit vzájemnému  rušení členů rodiny při různých činnostech nebo třeba při poslechu hudby.

Řešení KNAUF:
Akustické děrované desky Knauf CLEANEO, které při použití na stropě či stěnách dokáží hluk velice účinně pohlcovat a dokáží prostor výrazně esteticky zkrášlit. Vedle akustického účinku jsou navíc schopny - díky přísadě zeolith - úspěšně rozkládat škodlivé látky v ovzduší jako je cigaretový kouř, zápach z kuchyně, formaldehyd apod.
 

Podívejte se na naše videa, která Vám rychle vysvětlí, co je zvuková izolace a co je prostorová akustika.

 • Jak funguje zvuková izolace?

  video zvuková izolace
 • Jak funguje akustika?

  video akustika