Knauf Knauf
zpět

Bezpečné bydlení

Vlhké prostory

Na správně zvoleném souvrství v mnoha případech závisí funkčnost stavby. To platí beze zbytku i pro prostory se zvýšenou vlhkostí, mokré provozy i venkovní prostředí.

Systémy pro vlhké prostředí, mokré provozy a venkovní použití

Výrobky, systémy a jejich sestavy včetně povrchové úpravy prováděné na konstrukcích vystavených vlhkostnímu zatížení vyžadují vždy specifický přístup a zohlednění počínaje návrhem, tepelně technickým výpočtem, vlhkostní bilancí, zohlednění rizika kondenzace, projektem, způsobem provádění a následného využití dané stavby.
Je nutné si uvědomit, že použité materiály nejsou většinou stejného stavebně technického původu (minerál x organika x kov), jejich vlastnosti a dlouhodobé chování jsou výrazně odlišné vlivem vlhkostního a teplotního zatížení a užívání stavby. Pro jejich vzájemné použití je vždy nutné správně stanovit prováděcí a technické podmínky.
 

ID_257385_Milieu_5_Wohnzimmer_2_Beton_town

Obytné místnosti

Pro tento prostor je standardním řešením klasická sádrokartonová deska Knauf WHITE „A“. Není tady potřebné řešit ochranu proti vlhkostnímu zatížení ani jiné technické omezení. Také na upevňovací, montážní a profilovou techniku nejsou kladeny vyšší nároky. Sádrokartonovou konstrukci je po vytmelení do požadovaného stupně jakosti (minimálně Q2, lépe Q3) nutné natřít příslušnou interiérovou barvou.

Typická skladba stěn a stropů:
1. sádrokartonová konstrukce (deska Knauf WHITE)
2. interiérový nátěr

koupelna kopie

Vlhké místnosti

Domácí vlhké prostředí v obytných zónách, většinou se jedná o koupelny, kuchyně a toalety v rodinných domech. Zde je nutné si uvědomit, že zatížení vlhkostí může přesahovat únosnou míru pro běžnou stavební konstrukci. Zásadně je nutné promyslet již použití vhodné podkladní konstrukce, která by v žádném případě neměla být poskládána z deskového systému s dřevní hmotou. V těchto prostorách dochází k vysokému vlhkostnímu zatížení velmi často, protože jsou užívány celou rodinou denně a opakovaně. Proto je zde nezbytné používat minimálně impregnované desky a impregnované tmelicí hmoty Uniflott Imprägniert. V případech kdy bude vlhost vyšší a bude se v prostorách držet déle, než vydrží standardní impregnované desky Knauf GREEN doporučujeme použít Knauf DRYSTAR Board. Desky zvládají dlouhodobě vyšší vlhkost a odolávají plísním. Se správnou povrchovou úpravou částečně odolávají i odstřikující vodě. Pod všechny sanitární obklady je nutné použít s přesahem hydroizolační nátěr Knauf Tekutá hydroizolace a systém Knauf Hydroflex (případně bandáž Hydroband). Pro lepení sanitárních obkladů a dlažby je výhodné použít lepidla a spárovací malty splňující nejvyšší nároky pro zatížení Flexkleber případně Flexkleber Weiss a Fugenbunt.

Typická skladba stěn:
1. sádrokartonová konstrukce (deska Knauf GREEN)
2. hydroizolace (Knauf Tekutá hydroizolace/systém Knauf Hydroflex)
3. lepení obkladu (Knauf Flexkleber)
4. spárování (Knauf Fugenbunt)

IMG_9778

Dlouhodobě vlhké místnosti

Do této oblasti spadají všechny hotelové koupelny a sociální zařízení, sauny a relaxační a odpočinkové prostory, kde je předpoklad neustálého styku s odstřikující vodou. Tento prostor je většinou investorem využíván k realizování zisku a je zde přinejmenším z tohoto důvodu očekávaná 100% funkčnost provedených systémů. Většinou bývají také tyto konstrukce zatíženy designově hodnotnými obklady nebo vyšší náročností konstrukční nebo povrchové úpravy. V těchto prostorách je nemyslitelné použít deskové materiály s dřevní hmotou, které vlivem vlhkosti a kondenzace bobtnají, plesniví a objemově degradují. Možným řešením do vlhkostního zatížení do 85% je použití konstrukčního systému Knauf DRYSTAR. Desky na bázi inovativní kombinace high-tech skelné tkaniny a speciálního sádrového jádra zpevněného skelnými vlákny zvládají dlouhodobě vyšší vlhkost a odolávají plísním. Se správnou povrchovou úpravou částěčně odolávají i odstřikující vodě. Doporučeným řešením je použití cementových desek AQUAPANEL® Indoor. Tyto desky jsou schopny odolat vlhkosti nad 70 % a jsou 100% voděodolné. Jako jediný deskový materiál nebobtná, nedegraduje a je objemově stálý po celou dobu životnosti konstrukce. Životnost podhledů a příček v takto namáhaných konstrukcích je 40-50 let. Pro tyto konstrukce je vhodné profily opatřit ochranou proti korozi.

Typická skladba:
1. konstrukce AQUAPANEL® Indoor
2. hydroizolace (Knauf Hydroizolace Exteriér 2K/systém Knauf Hydroflex)
3. lepení obkladu (Knauf Flexkleber)
4. spárování (Knauf Fugenbunt)

IMG_9786

Mokré prostory

Náročné využití interiérových prostor jako jsou wellness centra, bazény, velkokuchyně hotelů a restaurací, případně automyčky u benzínových stanic nedává jinou možnost než použití technologie Aquapanel v podobě „suché konstrukce“ nebo speciálních produktů KNAUF TS v podobě „mokrých cementových směsí“ pro nosné železobetonové konstrukce. Vlhkostní zatížení těchto prostor je nejvyšší možné ve vztahu k interiérovým místnostem. Většinou zde dochází k dennímu zatížení odstříkující vodou, která může na místech i stát.

Typická skladba stěn:
1. konstrukce AQUAPANEL® Indoor
2. hydroizolace (Knauf Hydroizolace Exteriér 2K/systém Knauf Hydroflex)
3. lepení obkladu (Knauf Flexkleber)
4. spárování (Knauf Fugenbunt)

_DSC0351

Exteriér

Je jasné, že venkovní prostředí není zatíženo jen vlhkostí, ale dochází zde ke spojení několika přírodních jevů, které mají na postavenou konstrukci stejně významný vliv. Vlhkost ve spojení s mrazovými cykly zimního období a sáním větru je faktorem, který musíme v konstrukci a jejím návrhu zohlednit. Je nepočítaně soklových partií, které jsou působením těchto vlivů přírody naprosto znehodnoceny. Většinou se jedná o poměrně nové „rekonstruované“ zakázky, kde došlo nejen k technologickým chybám, ale především k nevhodně zvolenému souvrství cemento-dřevotřískových a jim podobných materiálů. Nepodporujme tyto v mnoha případech nebezpečná souvrství a montujme pouze bezpečné a prokazatelně odolné a funkční skladby. Tam, kde podhled nebude přímo vystaven působení deště a sněhu, lze použít pro podhledy desky Knauf DRYSTAR Board. Je nutné je opatřit povrchovou úpravou.

Typická skladba fasáda:
1. konstrukce AQUAPANEL Outdoor
2. celoplošné lepidlo Aquapanel s výztužnou tkaninou
3. penetrace pod omítku
4. silikonová šlechtěná omítka

Typická skladba sokl:
1. konstrukce AQUAPANEL® Outdoor
2. celoplošná stěrka AQUAPANEL s výztužnou tkaninou
3. lepení obkladových pásků (Knauf Flexkleber)
4. spárování (Knauf Fugenbunt)

Třídění prostorů podle míry vlhkostního zatížení a jemu odpovídající použitý systém/produkt

  Míra vlhkosti Sádrokartonová
deska KNAUF
(WHITE – “A”)
Zelená sádrokartonová deska
KNAUF (GREEN – „H2“,
RED-GREEN – „DFH2“,
Diamant –„DFH2IR“)
Knauf DRYSTAR BOARD (GM-FH1IR)  AQUAPANEL® Cement Board
(Indoor, Outdoor, Floor)
Speciální produkty KNAUF TS
(řady produktů 100,
200, 300, 400, 500, 600,
speciální barvy řady 700)
Obytné místnosti
a jim podobné prostory
do 65 % ANO ANO ANO Možné použít Možné použít
Vlhké místnosti
Koupelny, kuchyně a WC
v obytných domech
75 – 100 % max. 2 h   ANO s příslušnou povrchovou
úpravou
ANO s příslušnou povrchovou úpravou odolává plísním ANO Možné použít
Dlouhodobě vlhké místnosti
např. veřejné sprchy v bazénech a wellness zařízeních, v nemocnocích
a domech s pečovatelskou službou
(s odstřikující vodou)
nad 75 %     ANO s příslušnou povrchovou úpravou odolává plísním a částečně odolává zatížení odstřikující vodou ANO ANO
Mokré prostory
Velkokuchyně, automyčky,
bazény (s trvale odstřikující
nebo stojící vodou)
100 %       ANO s příslušnou povrchovou
úpravou
ANO
Exteriér
Fasády, terasy, soklové oblasti,
komíny, podhledy (s trvale
odstřikující nebo stojící vodou)
100 %
a mrazové cykly
    ANO lze použít pro podhledy, které nejsou v přímém kontaktu s deštěm a sněhem. Musí být opatřeny povrchovou úpravou. ANO s příslušnou povrchovou
úpravou
ANO
Speciální nároky staveb
Průmyslové stavby, chovné stanice,
mlékárenský průmysl, vodojemy,
pivovary, lihovary (s trvale stojící
vodou nebo chemickým zatížením)
vlhkostní, mrazové
a chemické zatížení
      ANO s příslušnou povrchovou
úpravou
ANO
    DOBRÉ
Standardní řešení
pro suché místnosti
LEPŠÍ
Standardní řešení
pro vlhké místnosti
SPECIÁLNÍ
Speciální řešení pro dlouhodobě vlhké místnosti. Odolné proti plísním a částečně i odstřikující vodě.
NEJLEPŠÍ
Řešení pro mokré
a trvale vlhké místnosti

 

Související stránky