Knauf Knauf
zpět

Uniritmo

Uniritmo

Univerzální lepící a armovací malta pro zhotovení a sanaci zateplovacích systémů (ETICS) Marmorit Energie a Energie Plus z polystyrénových fasádních desek a minerálních tepelně izolačních desek s podélným i kolmým vláknem i tepelně izolačních systémů s dřevovláknitými deskami typu Steico na difuzně otevřených fasádách. Určená také k provádění systémů ETICS na výškových objektech s požárními bariérami dle ČSN 73 0810.

Detaily

Vlastnosti

Složena z anoraganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných chemických zušlechťujících přísad. Ručně i strojně zpracovatelná.

Technické údaje

  • zrnitost 0-6 mm
  • spotřeba záměsové vody cca 6 litrů/pytel, spotřeba suché směsi cca 1,3 kg/m2/mm stěrky
  • doporučená minimální vrstva 3 mm
  • doba zpracovatelnosti 3 hodiny
  • doba zrání 1 mm/ 1 den (minimálně 7 dní)

Soubory ke stažení

Název Vydáno Typ dokumentu  
UNIRITMO 11/2015 technický list PDF
UNIRITMO 01/2013 prohlášení o vlastnostech
UNIRITMO 06/2014 bezpečnostní list PDF

Varianty produktu

Druh Varianty výrobku Váha v kg Číslo produktu
Uniritmo UNIRITMO 25 kg 25 501008