Knauf Knauf

zpět

Vzdělání je budoucnost

Semináře a školení

Školení a další vzdělávání je významnou součástí profesního života každého z nás. Semináře Knauf jsou proto založeny na aktuálním vývoji stavebního trhu.

Vzdělávací program

Oblast vzdělávání a odborné přípravy má ve skupině Knauf tradičně vysokou prioritu. Připravujeme každoročně našim zákazníkům a partnerům rozmanitou a vysoce kvalitní nabídku školení a seminářů,  jejichž prostřednictvím vás chceme informovat o našich systémech a produktech a předvést jejich praktické využití. Semináře a školení jsou rozděleny do tématických okruhů dle oblastí použití produktů. Školení probíhají nejen v Akademii Knauf v Praze - Kbelích, ale i u partnerských firem po celé České republice.

Akademie Knauf představuje ucelený program školení a seminářů s cílem seznámit jejich účastníky s materiály Knauf a jejich použitím. Jsou tématicky rozdělena do jednotlivých okruhů tak, aby si každý zájemce mohl vybrat oblast, která ho nejvíce zajímá. Během teoretické části školení se seznámí s přehledem systémů pro vybranou oblast, s jejich výhodami a v neposlední řadě i s novinkami, které Knauf každoročně přináší. Během této části se naučí i pracovat s technickými listy.
Praktická část je zaměřena na předvedení a montáž vybraných konstrukcí.

Důležité informace

  • Přihlašování na semináře a školení je možné pouze elektronicky prostřednictvím on-line formuláře.
  • Uzávěrka přihlášek je vždy 1 kalendářní týden před termínem školení.
  • Účastnický poplatek činí 360,- Kč na osobu (poplatek je včetně DPH).
  • Po odeslání přihlašovacího formuláře obdržíte automatickou odpověď - potvrzení o přijetí přihlášky.
  • 15 dní před školením obdržíte na Váš e-mail pokyny k úhradě účastnického poplatku. Poplatek prosím uhraďte 1 kalendářní týden před termínem školení na č.ú. 2105769421/2700, v.s. IČ vaší firmy.
  • Daňový doklad (faktura) Vám bude předána během školení.
  • Doručená přihláška na školení je závazná, zaplacený účastnický poplatek je nevratný, zastoupení přihlášeného účastníka je možné.
Termíny a on-line přihláška

Účastníci Akademie dostanou praktické informace o dopadech nové legislativy do stavební praxe, seznámí se s požadavky a podmínkami dotačního programu Nová zelená úsporám či jak dosáhnout maximální efektivity zateplení a jak předcházet nejčastejším vadám. Zároven dostanou informace týkající se současných technických možností použití izolace v obvodových pláštích, střechách a dřevostavbách. Přednášky zahrnují i nové poznatky z návrhu projektu a samotné realizace.

Více informací

Program je zaměřen na provádění zateplení fasád kontaktních i provětrávaných a vnitřních konstrukcí, tedy podlah, podhledů a příček. Poslední část školení je věnována šikmým střechám. Součástí kurzu jsou krátké teoretické přednášky. V praktické části si budou moci všichni z účastníci jednotlivé postupy osobně vyzkoušet.

Více informací