Knauf Knauf
zpět

Sanace betonových konstrukcí

Sanace betonových konstrukcí - TS

Výrobky Knauf pro sanace inženýrských staveb jsou na českém trhu od roku 2009 a jsou aplikovatelné jak na opravy novostaveb, tak i na rekonstrukce starých objektů. Celá skupina těchto výrobků se nazývá Tiefbau Sanierung, a proto také všechny výrobky z této skupiny začínají zkratkou TS. Jedná se především o reprofilační malty, torkrety a nátěry na beton.

Reprofilační malty, torkrety a nátěry na beton

Na web TS - centrál

Mezi nejčastější objekty sanované materiály Knauf –Tiefbau patří především mosty, opěrné a zárubní zdi, tunely, balkony, čističky odpadních vod, kanalizační stoky, schody a další.  Všechny materiály jsou v souladu s ČSN EN 1504-Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí.
Malty jsou řazeny do logických ucelených řad TS 100 -TS 500.
Nátěry na beton jsou samostatná skupina TS 700.

TS 100: Adhezní můstky: Materiál zajišťující dokonalou přídržnost následné vrstvy
TS 200: Hrubé reprofilační malty: Aplikovatelné tloušťky 6 - 50 mm v jedné vrstvě
TS 300: Jemné reprofilační stěrky: Aplikovatelné tloušťky 2 - 5 mm v jedné vrstvě
TS 400:  Torkrety
TS 500:  Materiály pro kanalizační zařízení
TS 700:  Nátěry na beton - Samostatná skupina pod názvem:  Barvy na beton-TS colors

Najděte svůj produkt

VUT_Brno_II

Ve vyhledávači najdete na jednom místě přehled všech produktů včetně jejich použití a dostupných variant.

Všechny produkty v kategorii Sanace betonových konstrukcí

Související stránky