Knauf Knauf
zpět

Ochrana před hlukem

Ochrana před hlukem

V rámci produktů a systémů Knauf existují řešení splňující základní předepsané normové požadavky, ale existují i takové, kde použitím kvalitnějšího produktu dosáhneme podstatně vyšší míry komfortu nebo bezpečnosti, než je předepsáno. Především v oblasti bydlení často nejde o splnění norem, ale především o vytvoření maximálně příjemného prostředí.

Spolehlivá akustická ochrana

Konstrukce suché výstavby nabízejí špičkové vlastnosti v oblasti akustiky. Odborná i laická veřejnost zde má možnost srovnat akustické vlastnosti stavebních  konstrukcí při použití různých typů sádrokartonových desek a konstrukcí. A předesíláme, že mezi těmi nejlepšími a standardními jsou často až 60 % rozdíly.  

Veličiny posuzované v rámci akustického komfortu
Akustický komfort je dán základními jednočíselnými veličinami, které se nazývají vážená vzduchová neprůzvučnost (Rw), vážená hladina normalizovaného kročejového hluku (Lnw) a doba dozvuku (T).
První dvě veličiny určují schopnost konstrukcí tlumit hluk vznikající mimo místnost, v níž pobýváme, třetí určuje schopnost povrchů místnosti, pohlcovat hluk v této místnosti vznikající a nevracet ho zpět (jinak vzniká v místnosti nepříjemná ozvěna).
Hluky, které slyšíme a tedy i výše zmíněné veličiny jsou složeny ze zvuků různých frekvencí podobně, jako je zvuk kytary složen ze zvuků vydávaných jednotlivými strunami. A záludnost je v tom, že na každou strunu je člověk jinak citlivý a vnímá ho s jinou intenzitou.

Proto při posuzování subjektivního vlivu hluku na člověka je třeba se zabývat nejenom výše zmíněnými jednočíselnými veličinami, ale trochu se podívat i na intenzitu „jednotlivých strun“.
 

 

Více v brožuře Bezpečné bydlení - akustický komfort

Čím je dána vysoká účinnost konstrukcí Knauf

Kvalitní zvukové izolace můžeme dosáhnout dvěma způsoby. Buď zvolíme těžkou konstrukci (plné cihly, beton) nebo konstrukci řádově 7× lehčí, ale velmi pružnou, která podobně jako tlumiče u aut, akustickou energii pohltí, resp. vybije v neznatelných kmitech.
Konstrukce Knauf pracují na posledně jmenovaném principu. Nutno říci, že dosažené hodnoty jsou shodné, nebo dokonce vyšší, než u těžkých a srovnatelně tlustých konstrukcí.

Technický list W11 ke stažení

Tiché dřevěné stropy
Zatímco u železobetonových stropů jsou konstrukce vítaným akustickým zlepšením, u stropů dřevěných jsou tyto konstrukce nutností. U dřevěných stropů platí, že hmotnost musí být vhodně použita a navyšováním hmotnosti dřevěných stropů cementovými potěry či betonovými dlaždicemi přináší paradoxně nejméně účinné a ekonomické řešení.
U dřevěných stropů platí snad nejvíce, že použitím desek typu DIAMANT nebo Silentboard v kombinaci s plovoucími podlahami Brio či F146 se vzduchová neprůzvučnost, ale hlavně kročejový hluk skokově zlepší.

Technický list D15 ke stažení

KNAUF RED Piano - spolehlivá akustická a protipožární ochrana v jednom

Klidné bydlení je stále důležitější součástí našeho života. Nové technologie přináší stále lepší možnosti, jak ho dosáhnout. Jedním z nejúčinnějších, ale také nejlevnějších prostředků, jak hluk redukovat, je kombinace sádry a kartonu v podobě sádrokartonových desek.
Přestože sádrokarton je zdánlivě jeden druh konstrukce, můžeme ho rozdělit z hlediska zvukové izolace do několika tříd ochrany proti hluku.
Prvním stupněm ze základní do vyšší třídy ochrany proti hluku je inovativní sádrokartonová deska Knauf RED Piano zvyšující akustické vlastnosti základních konstrukcí nad rámec hodnot dosažitelných běžnými deskami Knauf White. Bonusem navíc jsou její protipožární vlastnosti.

Kombinací Knauf RED Piana s deskou Knauf Diamant dosáhnete akustického útlumu až 72 dB, který daleko převyšuje izolační schopnosti konvenčních betonových či zděných konstrukcí. Ale RED PIANO nabízí daleko vice kombinací, které každému naplní jeho individuální představy o zvukovém komfortu svého domova či kanceláře.
Knauf RED Piano je kvalitní vstupenka vedoucí do neuvěřitelně výkonného a tichého světa speciálních sádrokartonových desek.

Knauf RED Piano – jednoznačné přednosti:
- maximální komfort pro dokonalý koncert ticha
- spolehlivá akustická a protipožární ochrana v jednom
- útlum hluku až 72 dB
- maximální kvalita za příznivou cenu
- snadná dostupnost v celé ČR
- více typů konstrukcí na míru Vašim potřebám

Prospekt Koncert ticha ke stažení

Související stránky