Knauf Knauf

zpět

Knauf TS 310

Knauf TS 310

KNAUF TS 310 je polymercementová jednosložková jemná stěrka pro ochranu a opravy betonových konstrukcí určená pro finální úpravu ploch vystavených statickému a dynamickému namáhání. Materiál odpovídá požadavkům harmonizované normy EN 1504-3 pro použití v pozemních a inženýrských stavbách. Materiál splňuje požadavky směrnic ZTV-ING a směrnice DAfStb pro třídu namáhání M 2. Rovněž splňuje požadavky konkretizované směrnicí TP SSBK, TKP 31 - vydanou ŘSD CZ v platném znění, která jednoznačně charakterizuje kvalitativní parametry pro materiály v dané oblasti použití.

Detaily

Vlastnosti

Rychlé a redukované dosažení vysoké počáteční pevnosti bez vytváření pnutí v podkladu.

Technické údaje

  • zrnitost 0 - 0,5 mm
  • zpracovatelnost cca 45 min. při 20°C
  • teplota zpracování +5 °C až +30 °C
  • ošetřovat po aplikaci min. 5 dnů

Soubory ke stažení

Název Vydáno Typ dokumentu  
Knauf TS 310 04/2017 technický list
Knauf TS 310 12/2017 prohlášení o vlastnostech PDF
Knauf TS 310 02/2016 bezpečnostní list PDF
Knauf TS 310 04/2014 osvědčení o shodě řízení výroby PDF

Varianty produktu

Druh Varianty výrobku Váha v kg Číslo produktu
Knauf TS 310 TS 310 Minerální finální stěrka 25 kg 25 16221

Související stránky