Knauf Knauf
zpět

Knauf TS 110

Knauf TS 110

KNAUF TS 110 je polymercementová ochrana výztuže a adhezní můstek určený pro opravy betonových a železobetonových konstrukcí, které jsou vystaveny zvýšenému statickému a dynamickému zatížení. Materiál odpovídá požadavkům harmonizované normy EN 1504-7 pro použití v pozemních a inženýrských stavbách. Směs splňuje požadavky a kritéria směrnic ZTV-ING a směrnice DAfStb pro třídu namáhání M 2, směrnice TP SSBK II 2003, TKP 31 v platném znění, které jednoznačně konkretizují požadované parametry materiálů.

Detaily

Vlastnosti

Jednoduchá zpracovatelnost, vysoká schopnost vzájemné přilnavosti vrstev (mokrá do mokrého). Pro vnitřní i venkovní použití.

Technické údaje

  • zrnitost 0 - 0,5 mm
  • doba zpracovatelnosti závisí na teplotě
  • teplota zpracování cca +5 °C až +30 °C
  • skladujte v prostoru chráněném proti povětrnostním vlivům, na dřevěných roštech v chladu a suchu max. 6 měsíců

Soubory ke stažení

Název Vydáno Typ dokumentu  
Knauf TS 110 01/2018 technický list
Knauf TS 110 12/2017 prohlášení o vlastnostech PDF
Knauf TS 110 02/2016 bezpečnostní list PDF

Varianty produktu

Druh Varianty výrobku Váha v kg Číslo produktu
Knauf TS 110 Knauf TS 110 25 kg 25 195488