Knauf Knauf
zpět

Knauf TS 100

Knauf TS 100

KNAUF TS 100 je polymercementová ochrana výztuže a adhezní můstek určený pro opravy betonových konstrukcí, které jsou vystaveny zvýšenému působení chemicky agresivního prostředí. Materiál odpovídá požadavkům harmonizované normy EN 1504-7 pro použití v pozemních a inženýrských stavbách. Materiál je vhodný pro objekty a zařízení, jež jsou součástí provozních částí čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody, úpraven technologické vody apod.

Detaily

Vlastnosti

Pro vnitřní i venkovní použití. Jednoduchá zpracovatelnost, vysoká schopnost vzájemné přilnavosti vrstev (mokrá do mokrého).

Technické údaje

  • zrnitost 0,5 mm
  • doba zpracování cca 30 minut
  • teplota zpracování +5 °C až +30 °C
  • skladovat v prostoru chráněném proti povětrnostním vlivům, na dřevěných roštech v chladu a suchu cca 6 měsíců

Soubory ke stažení

Název Vydáno Typ dokumentu  
Knauf TS 100 01/2018 technický list
Knauf TS 100 12/2017 prohlášení o vlastnostech PDF
Knauf TS 100 01/2015 bezpečnostní list PDF
 

Varianty produktu

Druh Varianty výrobku Váha v kg Číslo produktu
Knauf TS 100 TS 100 Miner.ochrana a adhezní m. 25 kg 25 16225